Скъпи бургазлии,

Сайтът, който виждате, съдържа кратък отчет за случилото се в Бургас през изминалите четири години. Трудно могат да се съберат в няколко страници хилядите дни от живота на града, стотиците обекти и събития, които съпровождаха нашите делници и празнични дни. Затова този кратък отчет няма претенцията за изчерпателност, но пък показва разнолики мигове от живота на Бургас, от реализацията на нашите общи идеи и проекти.

Бургас е като жив организъм, който обединява в себе си над 200 000 човешки съдби. В битието ни има хубави и тъжни дни, има много усилия и проблеми, има тревоги и радости, разочарование и еуфория от успеха. Затова този своеобразен отчет не е мой персонален, а наш, общ. Той показва това, което всички ние, гражданите на Бургас, постигнахме заедно. Със сигурност мога да откроя три много важни тенденции, които наложихме и ще дадат резултат през следващите години:

Полагане основите на иновативното образование – от детската градина – през професионалните гимназии – до университета. Откриването на нови училища, на Медицински факултет и филиал на Националната художествена академия определям като революционни не само за Бургас, но и за България.

Извървяхме трудния път по обособяването на новите индустриални зони на Бургас. След няколко години процедури по отчуждаване, засипване на блатисти терени, изграждане на инфраструктура, Бургас вече има изградени индустриални зони, със закупени терени от инвеститори, които поетапно стартират своите производства. В града вече има условия за по-ускорено икономическо развитие, вниманието на бизнеса е привлечено, но той все още изпитва глад за кадри. Затова инвестираме в образование и квалификация на младите ни хора, съобразявайки се с изискванията на съвременния пазар на труда.

Инвестициите в здравеопазване са основополагащи за следващите години. Благодарение на тях, провинциалният бургаски онкодиспансер е на път да стане един от най-модерно оборудваните в България. Дадохме зелена светлина за откриването на няколко големи частни болници, защото няма по-важен стимул за повишаване качеството на предлаганата услуга от конкуренцията в здравеопазването. Откриването на медицински факултет ще позволи в Бургас не само да преподават светила в българската медицина, но и да консултират пациенти в бургаските болници. Със сигурност инвестициите в медицинско оборудване и медицински кадри са скъпи и дават резултат след време, но пък и един човешки живот да бъде спасен, има смисъл.

За мен беше отговорност и чест да бъда ваш кмет през изминалите години. Ликувахме и изживяхме заедно победите на нашите заслужили световно признание съграждани. Помагахме си взаимно и създавахме вълна от съпричастност при всички бедствия и критични ситуации, сполетели града ни. Празнувахме заедно и заедно се радвахме на всяка нова придобивка.

Бих искал да благодаря на всеки от вас, че е помагал според възможностите си за развитието на Бургас. Благодаря за идеите, за труда ви, за любовта към любимия град. В света няма по-голяма сила от обединената обща енергия. Мисля, че успяваме да я постигнем заедно, водени от обичта към Бургас.

Ние, бургазлии, знаем, че градът ни има повече бъдеще, отколкото минало. И всеки един от нас е творец не само на своето, но и на бъдещето на Бургас!

Благодаря ви за доверието!

БУРГАС - Фоторазказ 2016 - 2019