Инвестиции и бизнес

Създаването на условия за привличане на инвестиции е дълъг процес, който ни изправи пред много предизвикателства - високи цени на градските индустриални терени и липса на офис площи клас „А“. Извървяхме трудния път по обособяване на нови индустриални зони. Рекултивирахме сметища, засипвахме блатни територии, отчуждавахме имоти, градихме инфраструктура, за да предложим атрактивни имоти и да привлечем инвестиции.

Бургас вече има индустриален и логистичен парк и работим по обособяването на нови бизнес зони. През последните години вложихме усилия за привличане на инвестиции в града и едновременно с това инвестирахме в образование. Резултатите от дългогодишната ни работа са вече налице. Успяхме да мотивираме бургаския бизнес да строи офис сгради, а университетите да се ориентират към потребностите на пазара на труда. В индустриалния парк вече имаме 12 работещи предприятия, а още 13 ще отворят врати през 2020 г. Сигурни сме, че тези наши усилия ще доведат до откриването на много работни места през идните години.

Индустриален и логистичен парк

Успяхме да превърнем запустялата блатна територия на Промишлена зона „Север“ от строително сметище в работещ Индустриален и логистичен парк. През последните 4 години изградихме:

ВиК мрежа

Питейна, битова и дъждовна канализация

Инфраструктура

 • Електрозахранване, оптичен интернет и газификация
 • Административна сграда и спирка на градския транспорт

Пътища

 • Нов обход по ул.“Крайезерна“, осигуряващ бърз достъп до Автомагистрала Тракия и път I-9
 • 5 вътрешни улици

За последните 4 години над 35 компании взеха решение да инвестират в „Индустриален и логистичен парк“ - Бургас. Общият размер на очакваните инвестиции в зоната е над 90 млн. лева, а заявените работни места - над 1000.

Над 35
компании
Над 1000 работни места
Над 90 млн. инвестиции

12 работещи предприятия


13 производствени бази в процес на строителствоИндустриална зона в гр. Българово

Променихме предназначението на 110 дка неизползваема земеделска земя, за да създадем индустриална зона в гр. Българово. Проектирахме и изградихме довеждаща инфраструктура. В зоната са привлечени 7 компании, от които 4 чуждестранни инвеститори, а територията е запълнена на 85%.

През 2019 г. отвори врати база за продажба и сервиз на земеделска техника, където вече са наети 25 души. Останалите инвеститори работят по техническите проекти, а очакванията са до края на годината да започнат със строителството на производствените си бази.

7
компании
100 работни места
14 млн. инвестиции

Индустриална зона Равнец

Приключи дългогодишната битка и Община Бургас придоби терените на бившето военно летище Равнец. Там ще бъде новата индустриална зона на Бургас, за която вече е изготвен подробен устройствен план. Предвидени са терени за високотехнологични производства, зони за обществено обслужване, спорт и отдих. Територията е голяма и плановете ни са там да привлечем стратегически инвеститори.


Нови бизнес зони

Индустриален и логистичен парк - Фаза 2

Втора фаза на Индустриален и логистичен парк – съвместен проект на Община Бургас и Национална компания „Индустриални зони“, за създаване на съвременен Индустриален и логистичен парк на площ от 600 дка. Територията се ползваше като депо за строителни отпадъци. Вече е готов проектът за изграждане на обслужващите улици и техническата инфраструктура и работим по засипване и заравняване на терена.

Индустриална зона Долно Езерово

Индустриална зона „Долно Езерово“ е с площ 120 дка, предназначени за логистични дейности, с изградена довеждаща инфраструктура. За зоната е изготвен Подробен устройствен план и план за улична регулация. Предстои съгласуване с компетентните институции и обявяване на тръжни процедури.

Индустриални терени в посока кв. „Ветрен“

Инициирахме действия по промяна предназначението на терените на бившия Разсадник, който допреди няколко години се стопанисваше от „Благоустройствени строежи“ ЕООД. Имотът от 150 дка е с отлична локация и изградена довеждаща инфраструктура. Вече се работи по ПУП на фаза идеен проект за обособяване на индустриална зона.

Осигурихме и довеждаща инфраструктура до частни терени със заявен инвестиционен интерес. Такъв е локалът на главен път Бургас-София, където в момента се изграждат нови производствени и складови бази.

Бургас започна да оформя своя бизнес облик - високотехнологични производства, силно развита сфера на услугите, логистика, аутсорсинг и информационни технологии. Дадохме си сметка, че в града няма как да успеят инвеститори, които разкриват нископлатени работни места. Замърсяващите производства също не са опция за града ни.

ИТ и Аутсорсинг индустрия

Преди четири години си поставихме за задача да привлечем фирми от IT и аутсорсинг индустрията. Успяхме да убедим Българската аутсорсинг асоциация да проведе годишната си конференция в Бургас и топ мениджърите на международни компании посетиха и усетиха духа на нашия град. Отзивите бяха, че Бургас е чудесен, но нямаме нито достатъчно подготвени кадри, нито подходящи офис сгради клас А. Изглеждаше мисия невъзможна, но вярвахме, че IT и аутсорсинг индустрията имат бъдеще тук.

По това време аутсорсинг индустрията осигуряваше едва 100 работни места. За да привлечем голяма международна компания, се наложи да водим дълги преговори с един от бургаските молове. Успяхме да убедим ръководството да се преустроят складовите площи, за да бъде осигурено подходящо офис пространство.

Поканихме "СофтУни" да разкрие постоянен обучителен център по програмиране и софтуерно инженерство в Бургас за възрастни и детска академия по програмата Софтуни кидс.

Убедихме и академията на ИТ Таланти да проведе пилотен курс за обучение на кадри

Стартирахме ежегодни летни академии и курсове по информационни технологии.


Партньорството ни с Българската аутсорсинг асоциация, фирми от БАСКОМ, БАИТ и Аутомотив клъстер България се оказаха ключови за развитие на бранша. Организирахме съвместно събития и състезания на различни теми и успяхме да увлечем и мотивираме бургазлии да припознаят потенциала на сектора, бургаския бизнес да инвестира в офис площи, а университетите да бъдат по-активни и да работят за каузата.

Събития и състезания по информационни технологии

За първи път в България се проведе 24-часово състезание за софтуерни разработчици, плажен хакатон, организиран с подкрепата на Община Бургас.

Конференция Tech Talks, на която осем световноизвестни лектори представиха в Бургас най-актуалните тенденции в програмните езици JavaScript и Java.

Международен Хакатон, посветен на глобалните климатични промени, който се проведе едновременно в 240 града от 70 държави. В състезанието се включиха младежи от различни университети и технически училища в страната, които създават подходящите стратегии, за да отговорят на настъпващите климатични промени.

Бургаски екипи ежегодно участват в най-големия хакатон в света - международното състезание за иновативни идеи NASA International Space Apps Challenge. В рамките на 48 часа, едновременно в над 140 града от всички континенти, участници разработват различни приложения с отворен код за подобряване на живота на Земята и в Космоса.

Burgas Game Jam – ежегоден международен хакатон, който се провежда едновременно в 100 държави

Хакатон "Цифровият град и аз", който се проведе в Бургаски свободен университет, като едно от съпътстващите събития на Европейския морски ден. В състезанието се включиха студенти, ученици и докторанти от цялата страна, които в рамките на денонощие разработваха софтуерни и бизнес решения за цифровото градско развитие. Проектите се оцениха от международно жури, включващо изследователи, представители на бизнеса и участници в срещата на Комитета на регионите.

Ежегодни пролетни и есенни хакатони, организирани от Университет „Професор доктор Асен Златаров“ с подкрепата на Община Бургас и фирми от бранша.

Конференция „Бъдещето на дигитализацията и предприемачеството“ , с основни акценти създаване на дигитална екосистема, пътят на трансформация, новите потребности на бизнеса и начини за подкрепа и стимулиране на предприемачеството в региона.

Състезание по роботика - "ROBO CHALLENGE BURGAS", което протече в четири кръга - мини сумо, следене на линия, състезание с Лего роботи и демонстрации. Учениците показаха знания и умения в областта на съвременните информационни технологии, управлението на кибер физични системи и алгоритми.

 • По инициатива на Община Бургас, Българската аутсорсинг асоциация подпомогна Университет "Проф. д-р Асен Златаров" за откриването на нова магистърска програма "Информационни технологии в трансформацията на бизнес процеси"
 • Стартира обучение по професията "Приложен програмист" в Професионалната гимназия по електротехника и електроника
 • Разкри се нова специалност по роботика в Бургаски свободен университет
 • Общината ежегодно финансира обучението на 100 студенти по Информационна технологии в двата бургаски университета

Гимназия по компютърно програмиране и иновации

През 2018 г. открихме нова Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации и въведохме нов модел за обучение, в което водеща роля има бизнесът. В училищното настоятелство се включиха 7 от водещите IT компании в бранша, голяма част от които вече имат и бургаски офиси. Обучението е целодневно, като, освен утвърдената от МОН програма, са въведени практически занятия и лекции, водени от IT специалисти на компаниите. Учениците работят по реални проекти и реализират своите идеи под менторството на най-добрите в бранша. Моделът се доказа като успешен и вече е взето решение на Министерство на образованието да бъде приложен в цялата страна.


През последните 4 години постигнахме ...

Бургас е единственият български град, който четири поредни години получава отличия от Българската аутсорсинг асоциация и БАСКОМ за събитията и образователните инициативи, насочени към развитие на IT и аутсорсинг индустрията.

Над 20
технологични компании
С над 600 работни места
И над 9000 кв.м. заети офис площи

Награда Smart Administration от Webit Festival Europe за въведените технологични решения .

2016 - „Град, с най-голям потенциал за развитие на аутсорсинг индустрията“

През 2017 г. приза за "Динамично развиващ се технологичен град на годината"

Технологичен град на годината за 2018 г.

Бургаската ИТ Гимназия спечели образователната награда на БАИТ за 2018 г. и приза на международното жури на БАСКОМ и БОА за най-добро сътрудничество между образователна институция и бизнес.

През 2019 г. Бургас беше обявен за най-бързо развиващ се технологичен град.


 • В IT и аутсорсинг индустрията през последните 4 години се разкриха над 600 работни места, а плановете на компаниите, които стартираха плахо в Бургас, вече предвиждат бърз растеж.
 • Платени летни стажове за ученици от бургаските езикови гимназии в бургаски аутсорсинг център.
 • Водеща високотехнологична компания от Аутомотив сектора откри 2 нови лаборатории в университет „Проф.д-р Асен Златаров“ и организира ежегодни летни стажове със студентите
 • Изнесени летни офиси на водещи фирми от IT сектора – през последните 4 години над 500 IT специалисти изпълняваха своите проекти от Бургас. Част от тези компании вече откриха постоянни бургаски офиси.
 • Фирми от IT сектора организират курсове за студенти в бургаските университети, събития, успешно релокират служители и връщат специалисти в Бургас.
 • За последните 4 години Община Бургас финансира обучението по компютърни технологии на 225 студенти в двата университета.

В услуга на бизнеса

Община Бургас предоставя 37 бр. електронни услуги, които са достъпни и през мобилни устройства

Професионалните гимназии и университетите имат готовност да приспособяват учебните програми, според нуждите на пазара на труда

Създаден е икономически портал, който дава бърз и лесен достъп до информация на потенциалните инвеститори

Успешно работи и програма за подпомагане на стартиращи компании, по която предоставяме под наем обзаведени офиси в Бизнес инкубатор Бургас и пространства за провеждане на обучения и трейнинги

С приоритет се разглеждат технически проекти за издаване на разрешения за строеж на офис сгради, туристически обекти, индустриални и логистични бази

Подпомагаме потенциалните инвеститори както в процеса на вземане на решение за инвестиции, чрез информация и данни, необходими за предпроектните проучвания, така и при набирането и обученията на кадри

Създадохме обществен съвет за развитие на IT и аутсорсинг индустрията, в който поканихме и представители на бизнеса

Чрез Комисията за подпомагане на Малки и средни предприятия ежегодно организираме обучения по важни за бизнеса теми, а от миналата година стартира инициативата БулевАрт - място, където се срещат изкуството и бизнеса и заедно работят за обогатяване на културния живот на града.

БУРГАС - Фоторазказ 2016 - 2019