Процедури за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционни предложения

Размер на шрифта: A A A Назад

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Крайморие Хоум“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Уни Енерджи“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Арапилес“ ОО

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Бигс“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Сонерс“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Денира“ ООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на М. Рашева, Н. Атанасова и П. Атанасов

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „Тодорова консулт“ ЕООД

Процедура по преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на „ГМГ Инвест 2020“ ООД