Объявления и сообщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на квартал Банево

ДО КАТЯ ЦОНЧЕВА ЛЮДТКЕ - собственик на ПИ, находящ се в кв.Банево, гр.Бургас Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-761 и УПИ ІХ в кв.67 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, съответни на ПИ с идентификатори 07079.705.761 и 07079.705.762 по КККР на гр.Бургас, с което…

Прочетете повече