№ 752/18.03.2021 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, поземлени имоти с.Маринка и УПИ в кв.Долно Езерово

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 19 March 2021
Valid till: Tuesday, 13 April 2021
Download as PDFDownload as PDF Views: 2849 Last changed: 11:41:03, 19 March 2021