ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на резултатите от анализа и проект на стратегическа рамка на План за интегрирано развитие на община Бургас (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Font size: A A A back
Friday, 11 December 2020
Posted by: Димитринка Костадинова
Download as PDFDownload as PDF Views: 2297 Last changed: 16:15:49, 05 February 2021