Съобщение за одобрено извенение на ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на местност "Бързия дол", землище "Меден Рудник"

Font size: A A A back
Posted on: Wednesday, 28 July 2021
Valid till: Tuesday, 10 August 2021
Download as PDFDownload as PDF Views: 201 Last changed: 16:06:43, 28 July 2021