Съобщение до собственици на ПИ, находящи се в с.о. Каптажа, землище на с.Изворище, община Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Friday, 23 July 2021
Valid till: Thursday, 05 August 2021
Download as PDFDownload as PDF Views: 275 Last changed: 14:06:32, 22 July 2021