BG05FMOP001-5.001 „3.1 -ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“

Размер на шрифта: A A A Назад
вторник, 23 февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Община Бургас кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001  „3.1 -ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) и подкрепата на Европейския съюз (ЕС).                                        

      В съответствие с основните принципи на Европейския стълб на социалните права, операцията е планирана в отговор на пандемията от COVID-19 в страната и осигурява подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен. В съответствие с целите на операцията, целевите групи са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

       Принадлежността на идентифицираните лица към допустимата целева група е необходимо да се потвърждава от съответната Дирекция „Социално подпомагане“ в рамките на служебните ѝ задължения. В резултат на което, Дирекция „Социално подпомагане“ град Бургас, след извършена проверка на информацията, изготвя списъци с лицата, отговарящи на посочените целеви групи.

       Получаването на топъл обяд от всеки потребител се основава на предварително подписан договор между Община Бургас и потребителя, преди включването му в услугата.    

       Потребителите имат възможност да заявят начина за получаване на топъл обяд – по домовете или на определени за това места /пунктове/.

        Начин на кандидатстване:

      Желаещите да получават топъл обяд следва да подадат следните документи:

  1. Заявление-декларация (по образец, Приложение 2);
  2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец, Приложение 20).

Посочените документи могат да бъдат получени и подадени в Центъра за административно обслужване на граждани /деловодство/, на ул. „Александровска” 26, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:15 часа, както и да бъдат изтеглени от сайта на Община Бургас, www.burgas.bg, Раздел „Социални дейности“, Програми и проекти  или на: https://www.burgas.bg/bg/info/index/1623

        

        Повече информация можете да получите на следните телефони:
        056/907-413, 0883 252 660, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа.

       

        Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Бургас развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.

       

         Срок за изпълнение: от януари 2021 г. до 27.04.2021 г.

Файлове:

2_ Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец, Приложение 20).doc

1_ Заявление-декларация (по образец, Приложение 2).doc

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 745 Последна промяна: 17:17:54, 26 март 2021