В периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Размер на шрифта: A A A Назад

АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализът обхваща периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. Регистрирани са общо 10 броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и…

Прочетете повече

Отношение към гражданите: - вежливо - 7 отговора; - внимателно - 3 отговора;

Прочетете повече