В периода 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

Размер на шрифта: A A A Назад

АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализът обхваща периода 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. Регистрирани са общо 11 броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и…

Прочетете повече

• Трети въпрос: За какви услуги най-често сте посещавали Община Бургас? – 11 отговора:

- по гражданско състояние /ГРАО/ - 3 отговора; - устройство на територията и строителство /УТС/ - 3 отговора; - заплащане на такса /КАСА/ - 2 отговора;- извършване на стопански дейности - 2 отговора;- внасяне на писмено предложение, жалба - 1 отговор

Прочетете повече

Отношение към гражданите: - вежливо - 5 отговора; - внимателно - 6 отговора

Прочетете повече