Центрове за административни услуги

Размер на шрифта: A A A Назад

Общинският център гр. Бургас е разделен на шест центъра за административни услуги с териториалeн обхват:

 • Дирекция "Център за административни услуги Възраждане"
  - к-с "Меден Рудник", кв. Победа, кв.Акациите, кв.Горно Езерово, м.с. Върли бряг
 • Дирекция "Център за административни услуги Изгрев"
  - к-с "Изгрев", к-с "Зорница", кв. Сарафово,кв.Рудник, кв.Черно море, с.Брястовец, с.Драганово, 5-ти километър
 • Дирекция "Център за административни услуги Приморие"
  - Централна градска част, к-с "Възраждане", кв.Крайморие, м.Рибарско селище, Парк "Росенец", Алатепе
 • Дирекция "Център за административни услуги Освобождение"
  - к-с "Славейков", кв.Лозово, кв.Банево, кв.Ветрен, Минерални бани, с.Миролюбово, с.Изворище, гр.Българово, Промишлена зона Север
 • Дирекция "Център за административни услуги Зора"
  - к-с "Лазур", к-с "Бр. Миладинови", Приморски парк, с.Маринка, с.Твърдица, с.Извор, с.Димчево
 • Дирекция "Център за административни услуги Долно Езерово"
  - кв. Долно Езерово, с.Братово, с.Равнец, бази землище Долно езерово

 

В състава на община Бургас влизат следните кметства: гр.Българово, с.Равнец, с.Маринка, с.Драганово, с.Изворище, с.Твърдица, с.Извор.

4 населени места с кметски наместник:

с.Брястовец, с.Миролюбово, с.Братово, с.Димчево

Функции на ДЦАУ

Дирекциите "Център за административни услуги Приморие", "Център за административни услуги Възраждане", "Център за административни услуги Зора", "Център за административни услуги Освобождение", "Център за административни услуги Изгрев" и "Център за административни услуги Долно Езерово" осъществяват следните функции:

 1. предоставят информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;
 2. отговарят на запитвания от общ характер и насочват въпросите по компетентност до звената в общинската администрация, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;
 3. разясняват изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, възражението, сигналът или предложението по предварително установен ред;
 4. осъществява връзката с останалите звена от администрацията по повод осъществяване на административното обслужване;
 5. издават преписи от актове за гражданско състояние;
 6. изпълняват задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите и референдумите;
 7. извършват технически услуги на гражданите и юридическите лица на съответната територия;
 8. организират и осъществяват дейности в изпълнение заповедите на кмета на общината.
 9. директорите на ЦАУ издават разрешителни за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ по ред, определен с общинска наредба.
 10. осъществят контрол по опазването, поддържането и ремонта на техническата инфраструктура, зелената система и благоустрояването на територията на съответното ЦАУ.

 

Център за административни услуги "Възраждане"

МАГДАЛЕНА МАНОЛОВА
Директор ЦАУ "Възраждане"
к-с "Меден Рудник" до бл.426
тел. 056 907408
[email protected]

 

кв.Горно езерово
гл.специалист Димо Желязков
тел. 056 891060

Център за административни услуги "Освобождение"

ТОДОР КОЛЕВ
Директор ЦАУ "Освобождение"
к-с "Славейков" до бл.49
тел. 056 907407
[email protected]


кв.Банево
главен експерт Манчо Дончев
тел.056  552310

кв.Ветрен
главен експерт Христина Янчева
тел. 056  552260

кв.Лозово
главен специалист Недка Стайкова
тел. 056 895408

Център за административни услуги "Зора"

СТЕФАН ДУБАРОВ
Директор ЦАУ "Зора"
к-с "Лазур", ул.Перущица 67
тел. 056 907451
[email protected]

Център за административни услуги "Приморие"

НАТАЛИЯ АРГИРОВА
Директор ЦАУ "Приморие"
ул. Александровска, 83
тел. 056 843131
[email protected]

 

кв.Крайморие
гл.експерт Мария Генчева
тел. 056 890215
[email protected]

Център за административни услуги "Изгрев"

МАРИЯ ВЪЛЧЕВА
Директор ЦАУ "Изгрев"
к-с "Зорница" бл. 47
тел.  056 907406
[email protected]

 

кв.Сарафово
гл.експерт Ниделин Недялков
тел 056 872263

кв.Рудник
гл.специалист Таня Атанасова
тел. 055 182223

кв.Черно море
гл.специалист Евдокия Николова
тел. 055 182004

Център за административни услуги "Долно Езерово"

АНТОАНЕТА МАНОЛОВА
Директор ЦАУ "Долно Езерово"
тел. 056 580203
[email protected]