СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 22 юли 2021
Валидно до: петък, 23 юли 2021

СПИСЪК

С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

 

След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността по Решение на Общински съвет- Бургас по т.39 от заседание проведено на 26.05.2021г. (Протокол № 22), Комисията за избор на управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД:

 

  1. Допуска до участие в следващия етап на конкурса:

- Николай Михайлов Димитров;

2. Недопуснати кандидати:

- Николай Стоянов Николов – кандидатът не е представил копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и управленски опит;

                    - Станислав Любомиров Новков – кандидатът не притежава  управленски  опит от минимум 3 години.

           3. Допуснатият кандидат следва да се яви на събеседване в 09:30 часа на 23.07.2021г., в заседателната зала на Община Бургас.

 

 

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 229 Последна промяна: 14:03:40, 22 юли 2021