Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

Размер на шрифта: A A A Назад

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ УЧАСТИЕТО СИ В КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „МЛАДЕЖКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР БУРГАС

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ УЧАСТИЕТО СИ В КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „Младежки международен център Бургас   В І-вия етап от процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Управител“ на Младежки Международен център Бургас, който се провежда в рамките на проект “Създаване на Младежки международен…

Прочетете повече

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ УЧАСТИЕТО СИ В КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

  СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ УЧАСТИЕТО СИ В КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД   След извършена оценка на представените концепции за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление, съгласно Решение на Общински съвет- Бургас по т.39 от заседание проведено…

Прочетете повече

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ УЧАСТИЕТО СИ В КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ УЧАСТИЕТО СИ В КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД   След извършена оценка на представените концепции за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление, съгласно Решение на Общински съвет- Бургас по т.39 от заседание проведено на…

Прочетете повече

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

  СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД   След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността по Решение на Общински съвет- Бургас по т.39 от заседание проведено на 26.05.2021г. (Протокол №…

Прочетете повече

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД   След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността по Решение на Общински съвет- Бургас по т.39 от заседание проведено на 26.05.2021г. (Протокол № 22),…

Прочетете повече

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до събеседване кандидати по обявленията за подбор за длъжността: „Възпитател в детски кът – 4 бройки по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда по проект

С П И С Ъ К   на допуснатите и недопуснати до събеседване кандидати по обявленията за подбор    за длъжността: „Възпитател в детски кът – 4 бройки по чл. 68, ал. 1, т. 1 от  Кодекса на труда по проект: „Изграждане на детски кът за полагане на почасови грижи…

Прочетете повече

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: „Експерт управление на човешките ресурси“ към Домашен социален патронаж Община Бургас

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: „Експерт управление на човешките ресурси“ към Домашен социален патронаж Община Бургас   Въз основа на разглеждане на документи и преценка на комисия се допускат до интервю следните кандидати: № Име, презиме и фамилия Разпределение по часове 1. Златина Петкова Забирова   16:00ч.…

Прочетете повече

СПИСЪК на ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“

ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“            След разглеждане на постъпилите в деловодната система документи по публикуваната обява за свободни работни места в „Детско и училищно здравеопазване“, до събеседване се допускат следните кандидати:   № Име,…

Прочетете повече

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността: „Хигиенист“, в изпълнение на договор № BG05M9OP001-6.002-0112, проект „Патронажна грижа + на територията на Община Бургас“

  ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността: „Хигиенист“, в изпълнение на договор № BG05M9OP001-6.002-0112, проект  „Патронажна грижа + на територията на Община Бургас“  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и…

Прочетете повече