Резултати от проведени конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

Р е з у л т а т и от проведено събеседване за длъжността: „възпитател детски кът“ - 2 свободни работни места на основание чл. 68, ал.1, т.1 от КТ на непълно работно време

  Р е з у л т а т и   от проведено събеседване   за длъжността: „възпитател детски кът“  - 2 свободни работни места на основание чл. 68, ал.1, т.1 от КТ на непълно работно време по проект „Изграждане на детски кът за полагане на почасови грижи за децата…

Прочетете повече

Р е з у л т а т и от проведено събеседване за длъжността: „възпитател детски кът“ - 2 свободни работни места на основание чл. 68, ал.1, т.1 от КТ на пълно работно време

  Р е з у л т а т и   от проведено събеседване   за длъжността: „възпитател детски кът“  - 2  свободни работни места на основание чл. 68, ал.1, т.1 от КТ на пълно работно време по проект „Изграждане на детски кът за полагане на почасови грижи за децата…

Прочетете повече

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

  КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД   След оценка на писмената и устна част от проведен конкурс за избор на управител на „Бургаски пазари“ ЕООД, Комисията класира: Донка Василева Христова–  с общ брой точки - 74,7     КРАСИМИР СТОЙЧЕВ ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ…

Прочетете повече

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД   След оценка на писмената и устна част от проведен конкурс за избор на управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, Комисията класира: Николай Михайлов Димитров –  с общ брой точки - 75,6     КРАСИМИР СТОЙЧЕВ ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ОБЩИНА БУРГАС   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ               След проведено събеседване с допуснатите кандидати по обявата за подбор на персонал за длъжност „Медицинска сестра в здравен кабинет“ към Детско и училищно здравеопазване и извършване на оценка на…

Прочетете повече

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ КЪМ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ БУРГАС

ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ КЪМ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ БУРГАС.   В резултат на проведено  интервю с кандидатите, Комисията извърши класиране както следва:   ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“   № Име, презиме и фамилия     Златина Петкова…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ХИГИЕНИСТ“, в изпълнение на договор № BG05M9OP001-6.002-0112, проект „Патронажна грижа + на територията на Община Бургас“

ОБЩИНА БУРГАС           РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ХИГИЕНИСТ“, в изпълнение на договор № BG05M9OP001-6.002-0112, проект  „Патронажна грижа + на територията на Община Бургас“  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и реализиране на дейностите в…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ от проведения на 16.06.2021 г. конкурс за длъжността: Главен експерт в административно звено Дирекция “Устройство на територията“

РЕЗУЛТАТИ   от проведения на 16.06.2021 г. конкурс за длъжността:  Главен експерт в административно звено Дирекция “Устройство на територията“, отдел „Геодезия и техническа инфраструктура“     От допуснатите до конкурс кандидати се явиха всички допуснати кандидати – Стамен Атанасов и Калина Георгиева.            Въз основа на получените резултати от проведените…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ от проведено интервю по обявено свободно работно място за длъжността: главен експерт – 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ в Дирекция „Образование и демографски въпроси“.

Община Бургас РЕЗУЛТАТИ от проведено интервю по обявено свободно работно място за длъжността: главен експерт – 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ в Дирекция „Образование и демографски въпроси“. След проведеното интервю с явилите се кандидати, се взе решение, обявлението за свободно работно място да…

Прочетете повече

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: Социален работник – 7 работни места, Психолог – 2 работни места, в ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА, Бургас, ул. „Филип Кутев“ №11

  ОБЩИНА БУРГАС СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: Социален работник – 7 работни места, Психолог – 2 работни места, в ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА, Бургас, ул. „Филип Кутев“ №11. В изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за…

Прочетете повече