Резултати от проведени конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

Резултати от проведено събеседване за длъжността: „Училищен лекар“

Резултати от проведено събеседване   за длъжността: „Училищен лекар“ – 3 щатни бройки по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ  към дейност „Детско и училищно здравеопазване“           След проведеното събеседване с кандидатите, комисията заседава и взе решение да класира кандидатите, както следва: Д-р Стела  Сивева; Д-р Анна Цветкова ;…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване

ОБЩИНА БУРГАС   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване В изпълнение на Заповед № 888/05.04.2021 г. на кмета на Община Бургас, Комисията извърши оценка и класиране на кандидатите както следва:   ОДОБРЕНИ: № Име, презиме и фамилия   1. Наталия…

Прочетете повече

СПИСЪК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА: Социален работник – 9 работни места, Психолог – 3 работни места

ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА: Социален работник – 9 работни места, Психолог – 3 работни места, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: ДИРЕКТОР – 1 работно място, в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас.

ОБЩИНА БУРГАС   РЕЗУЛТАТИ   ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: ДИРЕКТОР – 1 работно място, в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас. В изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.008-0002-C01 „Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с…

Прочетете повече

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА ДЛЪЖНОСТА Трудотерапевт – 1 работно място в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“

ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА ДЛЪЖНОСТА Трудотерапевт – 1 работно място в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, к/с „Братя Миладинови“, ул. „Сан Стефано“ № 61 Б. В изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови…

Прочетете повече

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА ДЛЪЖНОСТА Медицинска сестра – 1 работно място в ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ, Бургас, кв. „Акациите“

ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА ДЛЪЖНОСТА Медицинска сестра  – 1 работно място в ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ, Бургас, кв. „Акациите“. В изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, Приоритетна ос…

Прочетете повече

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: Социален работник – 9 работни места, Психолог – 3 работни места, в ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: Социален работник – 9 работни места, Психолог – 3 работни места, в ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА, Бургас, ул. „Филип Кутев“ №11. В изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за…

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване

ОБЩИНА БУРГАС   РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Медицинска сестра в здравен кабинет“ в детско и училищно здравеопазване   В изпълнение на Заповед № 490/24.02.2021 г. на кмета на Община Бургас, Комисията извърши оценка и класиране на кандидатите както следва:             ОДОБРЕНИ: НЯМА     НЕЯВИЛИ СЕ:   №…

Прочетете повече