РЕГИСТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Размер на шрифта: A A A Назад

ПОЛИТИКА ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА БУРГАС В ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Приета с Решение на Об. Съвет – Бургас на двадесет и първо заседание проведено на 14/04/2021г.  под № ОбС 08-00-11195  на  проект от дневен ред.

"БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ" ЕООД

Политика за оповестяване на информация на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, по чл. 63, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия: http://bks-bs.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/

"БУРГАСБУС" ЕООД

Политика за оповестяване на информация на „Бургасбус“ ЕООД, по чл. 63, ал.1от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия: http://burgasbus.info/burgasbus/?page_id=11129

"БУРГАСИНВЕСТ" ООД

"БУРГАСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

Политика за оповестяване на информация на „Бургаски Пазари“ ЕООД, по чл. 63, ал.1от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия:http://www.burgaskipazari.com/bg/novini/post/politika-na-opovestiavane-na-informatsiia

"ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ" ЕООД

Политика за оповестяване на информация на „Дезинфекционна станция“ – Бургас“ ЕООД, по чл. 63, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия: http://dsburgas.bg/

"ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І - БУРГАС" ЕООД

Политика за оповестяване на информация на „Дентален център- Бургас“ ЕООД, по чл. 63, ал.1от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия: https://dentalcentre-bs.bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/

"ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР–1 БУРГАС" ЕООД

Политика за оповестяване на информация на „ДКЦ 1- Бургас“  ЕООД, по чл. 63, ал.1  от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия:  http://www.dkc1burgas.com/index.php/information

"ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР–2 БУРГАС" ЕООД

Политика за оповестяване на информация на „ДКЦ II Бургас“ ЕООД, по чл. 63, ал.1  от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия: http://dkc2burgas.com/?page_id=946

"ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ – БУРГАС" ЕООД

Политика за оповестяване на информация на „Иновационни системи- Бургас“ ЕООД, по чл. 63, ал.1  от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия: https://isburgas.com/za-firmata/

"КОМПЛЕКСЕН ОНГОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-БУРГАС" ЕООД

Политика за оповестяване на информация на „Комплексен Онкологичен Център – Бургас“ ЕООД, по чл. 63, ал.1от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия: http://onkobs.bg/

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - БУРГАС" ЕООД

Политика за оповестяване на информация на „Медицински Център I – Бургас“ ЕООД, по чл. 63, ал.1от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия: https://www.mc1burgas.com/

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - БУРГАС" ЕООД

Политика за оповестяване на информация на „Медицински Център II – Бургас“ ЕООД, по чл. 63, ал.1  от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия: https://www.mc2burgas.com/

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III - БУРГАС" ЕООД

"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ " ПРОФ. ИВ. ТЕМКОВ"- БУРГАС" ЕООД

Политика за оповестяване на информация на „ЦПЗ Иван Темков - Бургас“ ЕООД, по чл. 63, ал.1  от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия: http://www.cpz-burgas.bg/

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО - ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БУРГАС“ ЕООД

Политика за оповестяване на информация на „СБАЛПФЗ- Бургас“ ЕООД, по чл. 63, ал.1  от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия: http://www.pulmhospital-bs.com/index.php/notesm/infosm

"ЧИСТОТА" ЕООД

Политика за оповестяване на информация на „Чистота“ ЕООД, по чл. 63, ал.1  от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия: http://chistota-burgas.com/izvozvane-na-bitovi-otpadaci/