Проекти

Размер на шрифта: A A A Назад

Проект "Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

КЛАСИРАНЕ на кандидатите за участие по проект „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, чрез Кохезионен фонд на Европейския съюз Община Бургас обявява класирането на домакинствата, които подадоха заявления за участие по проекта, насочен…

Прочетете повече

ПРОЕКТ "БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ"

  С финансовия принос на  Програма LIFE на Европейския съюз БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE-IP CLEAN AIR Координиращ бенефициент: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Асоциирани бенефициенти:   Eвропейската комисия одобри първия за Република България Интегриран проект по Програма LIFE - "Българските общини работят заедно…

Прочетете повече

Проект № BG16M1OP002-5.005-0003 „Разработване на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас 2021-2027“

  Проект № BG16M1OP002-5.005-0003 с наименование "Разработване на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас 2021-2027" Процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-5.005 "Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух - 2". Регистрационен номер  на договор в ИСУН BG16M1OP002-5.005-0003-C01; АДБФП № Д-34-53/05.06.2020 г. Срок на изпълнение: 20.06.2020 г. -…

Прочетете повече