ПРАВИЛНИК 2021

Размер на шрифта: A A A Назад

СЪОБЩЕНИЕ

Културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите предложения на кандидатури за представители по чл. 14 ал.2 т.2 и т.3 от Правилника (външни експерт и консултант).

Предложението трябва да е адресирано до председателя на общински съвет Бургас и придружено от подписка на не по-малко от 10 души.

 Срокът за входиране на предложения за текущата сесия е до 13:30 часа на 24.02.2021г. .

СЕСИЯ 1 2021

СЪОБЩЕНИЕ

От 4-ти януари стартира първата сесия за 2021 година по програмата за съфинансиране съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас".

Културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника.

* Заявлението, с кратка анотация на проекта (извън плика), и документите за кандидатстване (в запечатан, непрозрачен плик) се подават при сътрудника на Председателя на Общински съвет - Бургас.

Периодът за подаване на документи е от 4 януари до 17 февруари 2021 година, включително.