ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, в кв. 4 , по плана на кв. Възраждане, гр. Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
четвъртък, 11 юни 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

 СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, на 18.06.2020 г. от 11.00 часа в стая 409, ул. "Александровска" № 26 ще се проведе обществено обсъждане на изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, в кв. 4 , по плана на кв. Възраждане, гр. Бургас, с който се предвижда при съобразяване със съществуващото застрояване, съществуващата едроразмерна растителност и реализираното благоустрояване, както и с възстановената собственост да се обособят нови УПИ, като за имоти с идентификатори 07079.616.21.1, 07079.616.22.1, 07079.616.20.1, 07079.616.18.1 се обособява нов УПИ І, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.616.271; за Община Бургас, се обособява нов ъглов УПИ ІІ, в северозападната част на квартала, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.616.272, с функционално отреждане "за жилищно застрояване"; за възстановената собственост се обособява нов УПИ ІІІ, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.616.273, с функционално отреждане за жилищно застрояване" и се обособява нов УПИ ІV за съществуващия трафопост, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.616.274, запазва се съществуващото застрояване в нови УПИ І и ІV, а за нови УПИ ІІ и ІІІ се предвижда ново високо застрояване частично на един и 6 етажа - до 18м., свързано по общата им дворищно-регулационна граница, посочено с ограничителни и задължителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1428 Последна промяна: 16:15:28, 05 февруари 2021