Обявления за конкурси

Размер на шрифта: A A A Назад

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността „Психолог” на 8-часов работен ден в ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ, ГР. БУРГАС, УЛ. «САН СТЕФАНО» № 32

УТВЪРДИЛ: ЙОРДАНКА АНАНИЕВА ЗАМ. КМЕТ „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики” Община Бургас     ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ   КЪМ   ОБЩИНА   БУРГАС   О Б Я В Я В А СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността „Психолог”…

Прочетете повече

Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава за обявени 195 вакантни длъжности, в Сухопътни войски, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС 8000, гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 4, телефон 056/842-046 ОБЯВА Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че  със заповед № ОХ-188/10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 195 /сто деветдесет и пет/ вакантни длъжности за…

Прочетете повече

Община Бургас обявява свободни работни места за длъжността: „Медицинска сестра в здравен кабинет“

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С обявява свободни работни места за длъжността:                                                              „Медицинска сестра…

Прочетете повече

Община Бургас обявява три свободни работни места за длъжност „Училищен лекар“ към дейност „Детско и училищно здравеопазване“

       О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   обявява свободни работни места за длъжността: „Училищен лекар“                                                                                                                                                 Община Бургас обявява три свободни работни места за длъжност „Училищен лекар“ към дейност „Детско и училищно здравеопазване“.   Изисквания за заемане на длъжността:…

Прочетете повече