Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Даниела Иванова Иванова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА  УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №16 ГР. БУРГАС               На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №142/19.01.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на зона “Районен Център“, ж.р. “Меден рудник“, гр. Бургас

До Всички заинтересовани собственици   Съгласно императивното изискване на разпоредбата на чл.140, ал.3, изречение второ, Ви съобщаваме, че на основание чл.134, ал.6 от ЗУТ е издадена виза за проектиране на „жилищна сграда“, в УПИ I-7, кв.139 по плана на зона “Районен Център“, ж.р. “Меден рудник“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор…

Прочетете повече

Съобщение до наследниците на Стамат Костов Михов относно искане за изменение на регистъра към ПНИ на с.о. "Каптажа" с.Изворище

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА СТАМАТ КОСТОВ МИХОВ:   МИЛКА СТОЯНОВА ДРАГАНОВА УЛ. ЦАРИГРАДСКА (АТАНАС МАНЧЕВ) №23 ГР. БУРГАС                                                                                               ТОДОРКА ВАСИЛЕВА КОЛАРОВА УЛ. КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ №76 ГР. БУРГАС   ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА ПАСКАЛЕВА УЛ. ЕДЕЛВАЙС №8 ГР. НЕСЕБЪР   ВИКТОР ПАСКАЛЕВ ПАСКАЛЕВ УЛ. ЕДЕЛВАЙС №8 ГР. НЕСЕБЪР   МИЛЕНА ПАСКАЛЕВА…

Прочетете повече

Съобщение до наследниците на Стамат Костов Михов относно искане от изменение на регистъар към ПНИ на с.о. "Каптажа" с.Изворище

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА СТАМАТ КОСТОВ МИХОВ:   МИЛКА СТОЯНОВА ДРАГАНОВА УЛ. ЦАРИГРАДСКА (АТАНАС МАНЧЕВ) №23 ГР. БУРГАС                                                                                               ТОДОРКА ВАСИЛЕВА КОЛАРОВА УЛ. КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ №76 ГР. БУРГАС   ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА ПАСКАЛЕВА УЛ. ЕДЕЛВАЙС №8 ГР. НЕСЕБЪР   ВИКТОР ПАСКАЛЕВ ПАСКАЛЕВ УЛ. ЕДЕЛВАЙС №8 ГР. НЕСЕБЪР   МИЛЕНА ПАСКАЛЕВА…

Прочетете повече

Съобщение до Василка Георгиева и Иванка Димитрова за издадена Заповед за изменение на ПНИ на с.о."Каптажа", землище с.Изворище

ДО ВАСИЛКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА УЛ. „СТРАХИЛ“ №1                                                                              ГР. БУРГАС ИВАНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА…

Прочетете повече

Съобщение до Мариан Димитров Стефанов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До МАРИАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ, за образуване на административно производство по чл. 99б от Закона за гаржданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка за нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за…

Прочетете повече

Съобщение до Димо Лапчев за издадена заповед с която е одобрен проект на ПУП-ПРЗ

ДОДИМО АТАНАСОВ ЛАПЧЕВЖ.К."ЛАЗУР" БЛ.88, ВХ.2ГР.БУРГАС Уведомяваме Ви, че издадена Заповед №3503/22.12.2020г. на Зам.-кмет на Община Бургас, с която е одобрен проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1641 по КК на гр.Бургас, находящ се в предвиденото разширение на селищната регулация на гр.Бургас, с който за имота се обособява УПИ с…

Прочетете повече

Събощение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ, с който се обособяват УПИ IX-866, УПИ XI-867, УПИ XI-868 и УПИ XII-869 в кв.144 по плана на зона „Районен център", ж.р. „Меден Рудник"

До всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за УПИ IX-14, УПИ X-14, УПИ XI-14, УПИ XII-14, УПИ XIII-14, УПИ XIV-14, УПИ XV-14, УПИ XVI-14, УПИ XVII-14, УПИ XVIII-14, УПИ XIX-14 и УПИ XX-14, кв.144 по плана на зона "Районен център", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.653.148, 07079.653.151,…

Прочетете повече

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА СТАМАТ КОСТОВ МИХОВ

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА СТАМАТ КОСТОВ МИХОВ МИЛКА СТОЯНОВА ДРАГАНОВА УЛ. ЦАРИГРАДСКА (АТАНАС МАНЧЕВ) №23 ГР. БУРГАС                                                                                                    ТОДОРКА ВАСИЛЕВА КОЛАРОВА УЛ. КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ №76 ГР. БУРГАС ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ПОПОВА УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, БЛ.23, ВХ.1, ЕТ.1 ГР. БАНКЯ ВАСИЛКА ВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА-САВОВА Ж.К. "СУХАТА РЕКА", БЛ.18, ВХ. Д, ЕТ.9, АП.40 ГР.…

Прочетете повече

Съобщение до ГМ-СТРОЙ 2, ул.Христо Ботев 83 за изготвено изменение на ПУП-ПРЗ

ДОГМ-СТРОЙ 2ГР.БУРГАС, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 83, ЕТ. 1 Уведомяваме Ви, че  е изготвен изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв.182 по плана на зона "Д",ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.200 по КК на гр.Бургас. Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до…

Прочетете повече