Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XXX– 57 кв.16 по плана на кв „Крайморие“ гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.234 и 07079.30.232 по КК на гр.Бургас

Изх.№ 94-01-4840/1/23.04.2021г.       С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XXX– 57 кв.16 по плана на кв „Крайморие“ гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.234 и 07079.30.232  по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че е с изготвен проект за…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на местност "Сулу дере", землище Меден Рудник

ДО Всички заинтересовани собственици   Уведомяваме Ви, че за УПИ IV-377 /бивш имот пл.№377/, по плана на местност „Сулу дере“, землище „Меден Рудник“, гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.9.267 по КККР на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст.4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки работен…

Прочетете повече

Съобщение за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ж.к."Изгрев"

ДО МАРИЯ ДИМОВА КОЛЕВА ГР.БУРГАС, Ж.К.“МЕДЕН РУДНИК“, БЛ.85, ВХ.1, ЕТ.6, АП.15   КРАСИМИРА СТОЯНОВА ИВАНОВА ГР.БУРГАС, Ж.К.“ИЗГРЕВ“, БЛ.126, ЕТ.4, АП.8   МИРОСЛАВ ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ ГР.БУРГАС, Ж.К.“ИЗГРЕВ“, БЛ.126, ЕТ.4, АП.8   „Д-Р МАНОЛОВА-АМБ. ЗА ИНД.ПР.ЗА СП.МЕД.ПОМОЩ“ ГР.БУГРАС, Ж.Р.“МЕДЕН РУДНИК“№85, ВХ.А, ЕТ.6, АП.15   КРАСИМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ ГР.БУРГАС, Ж.К.“ЗОРНИЦА“№18, ВХ.12, ЕТ.12, АП.1…

Прочетете повече

Съобщение до собственици за издадена заповед, с която се одобрява изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ЦГЧ

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ ЦАУ "ПРИМОРИЕ" Изх.№ 94-01-33761/16/21.04.21г.    СЪОБЩЕНИЕ   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в УПИ XIII- 974 и УПИ XII-979  в кв.120 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор  07079.611.16 и 07079.611.21 по КК на гр. Бургас   Уведомяваме Ви, че е…

Прочетете повече

Съобщение за издадена заповед, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово

ОБЩИНА БУРГАС   ДО БИСЕРКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА     ГР.БУРГАС, Ж.К.ЛАЗУР  № 50 вх.2 ет.6 ап.24 ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА МАНТАРЛИЕВА     ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО,УЛ.ЛАЗУРНА  № 18 ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПАМПОРОВ      ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 18 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ПАМПОРОВ           ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 18 ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА           ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 16 ДЖЕНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА        ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО,…

Прочетете повече

Съобщение до Сибин Миленов Ангелов

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО СИБИН МИЛЕНОВ АНГЕЛОВ УЛ. „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“ №46 ГР. БУРГАС             На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №785/22.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО РУМЯНА ПЕТРОВА МИТЕВА - СТОЙИЛКОВИЧ Ж.К. „СТОЯН ЗАИМОВ“ №59 ВХ. А, ЕТ.3, АП.7 ГР. СЛИВЕН   ИВАНКА ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА  Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, БЛ.47, ВХ.3, ЕТ.5, АП.42 ГР. БУРГАС   ВЕЛИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА  Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, БЛ.47, ВХ.3,…

Прочетете повече

Съобщение за издадени разрешения за изработване на за изменение на ПУП-ПЗ по плана на кв.Сарафово, ЦГЧ, с.Маринка, с.Извор, КК на гр.Бургас и м. "Голата нива"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №987/19.04.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици на ПИ с идентификатор по плана на ж.к."Братя Миладинови" за издадено разрешение

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ  “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ   ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.620.185 ПО КК НА ГР. БУРГАС (УПИ VII-2637, 2638, КВ.39 ПО ПЛАНА НА ЖК „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“,ГР. БУРГАС)                                           …

Прочетете повече

Съобщение до Петър Георгиев Хергеледжиев

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ХЕРГЕЛЕДЖИЕВ ПЕТИ КИЛОМЕТЪР №15, ВХ. А, ЕТ.1, АП.1 ГР. БУРГАС             На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №899/07.04.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас,…

Прочетете повече