Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 11 октомври 2021
Валидно до: понеделник, 25 октомври 2021

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ММ71606-1/11.10.2021г.

АДИНА БЕН ШОШАН

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ71606-1/05.07.2019г

 

2

№ ММ74580-1/11.10.2021г.

ДОНКА КРАСИМИРОВА АНГЕЛОВА

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74580-1/19.11.2019г

3

№ ММ73156-1/11.10.2021г.

ИВЕЛИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ73156-1/22.08.2019г

4

№ ММ69448-1/11.10.2021г.

БРИСТЪЛ БРАДЪРС

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ69447-1/05.04.2019г.

№ММ69448-1/05.04.2019г.

5

№ ММ69077-1/11.10.2021г.

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА

 

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ69077-1/25.03.2019г.

6

№ ММ72200-1/11.10.2021г.

БОСКО ЕКО КОНСУЛТИНГ ЕООД

 

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ72200-1/23.07.2019г

7

№ ММ68318 - 1/11.10.2021 г.

 

ДОБРИН АТАНАСОВ ХРИСТОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ68318-1/08.03.2019г №ММ68319-1/08.03.2019г №ММ68320-1/08.03.2019г

8

№ ММ71271-1/11.10.2021г.

 

ДЕЛФИН – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ71271-1/20.06.2019г

9

№ ММ94781 - 1/11.10.2021 г.

 

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ПУПКОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ94781 - 1/03.08.2021г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 11.10.2021 г. до 25.10.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 44 Последна промяна: 09:21:34, 13 октомври 2021