Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 08 юни 2021
Валидно до: вторник, 22 юни 2021

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ФП68079-1 /08.06.2021 г.

СТАРТ ТРАНС

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП68079 - 1 / 21.02.2019 Г.

№ ФП68081 - 1 / 21.02.2019 Г.

№ ФП68082 - 1 / 21.02.2019 Г.

№ ФП68083 - 1 / 21.02.2019 Г.

№ ФП68084 - 1 / 21.02.2019 Г.

№ ФП68085 - 1 / 21.02.2019 Г.

№ ФП68086 - 1 / 21.02.2019 Г.

№ ФП68087 - 1 / 21.02.2019 Г.

№ ФП68088 - 1 / 21.02.2019 Г.

№ ФП68089 - 1 / 21.02.2019 Г.

№ ФП68090 - 1 / 21.02.2019 Г.

№ ФП68091 - 1 / 21.02.2019 Г.

2

№ ФП 71689 -1

/08.06.2021г.

ЕДВАРД АСИРЯН

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФГ 71689 - 1 / 08.07.2019 Г.

Настоящият списък е в сила за периода от 08.06.2021г.до 22.06.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 50 Последна промяна: 15:07:10, 08 юни 2021