Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 28 май 2021
Валидно до: понеделник, 14 юни 2021

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

                В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

69309/28.05.2021

ШНЕЛ-ВЕЛИКОВ-ПЕНЧО ВЕЛИКОВ ЕТ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГДГ69309-1, ДГ69308-1/28.03.2019

2

72073/28.05.2021

ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ БАЛЕВ

ДПС, ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ72073-1, 72078-1, 72077-1/17.07.2019

3

75416/28.05.2021

МИРОСЛАВ ЙОВЧЕВ ДИМИТРОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75416-1/03.12.2019

4

72516/28.05.2021

ИВАН КАМЕНОВ ИВАНОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ72516-1, 72515-1, 72514-1, 72513-1, 72509-1, 72507-1/01.08.2019

5

75657/28.05.2021

РАЧО АТАНАСОВ РАДЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75657-1, 75654-1/06.12.2019

6

75768/28.05.2021

ГЕОРГИ ДОНЧЕВ СЕМЕРДЖИЕВ

 ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ75768-1/10.12.2019

7

76233/28.05.2021

ТЕРМОКОЛОР-СА ООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ76233-1/16.12.2019

8

76236/28.05.2021

ФРИ ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ76236-1/16.12.2019

Настоящият списък е в сила за периода от 28.05.2021 г. до 14.06.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 99 Последна промяна: 14:25:34, 28 май 2021