Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 28 април 2021
Валидно до: сряда, 12 май 2021

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ММ75092-1/28.04.2021г.

ВАСИЛ КОЙЧЕВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ75092-1/27.11.2019г.

№ММ75093-1/27.11.2019г

2

№ ММ74551-1/28.04.2021г.

ВЕЛИЧКО ВЪЛЧЕВ МИТЕВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74551-1/18.11.2019г

№ММ74552-1/18.11.2019г

3

№ ММ74510-1/28.04.2021г.

АНГЕЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74510-1/18.11.2019г.

4

№ ММ75511-1/28.04.2021г.

СТАНИМИР КРАЛЕВ КАМБУРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ75511-1/04.04.2019г

5

№ ММ75464-1/28.04.2021г.

ДИМО КОСТАДИНОВ МИЛЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ75464-1/03.12.2019г №ММ75465-1/03.12.2019г

6

№ ММ75512-1/28.04..2021г.

РОСИЦА ЯНКОВА КАМБУРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ75512-1/04.12.2019г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 28.04.2021 г. до 12.05.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 125 Последна промяна: 16:21:44, 28 април 2021