Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 11 октомври 2021
Валидно до: понеделник, 25 октомври 2021

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване на: Заповед за възлагане на ревизия; Искане за представяне на документи и писмени обяснения; Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност; Акт за прихващане или възстановяване; Ревизионен доклад и Писмо.

       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ЕИН/ЕГН

Вид на документа

1.

77077 / 11.10.2021 г.

ЕЛФИТА МАРДИРОС САВОВА

*********

АУЗ №№: ГЯ77077-1 и ГЯ77078-1 от 27,01,2019 г.

2.

93399 / 11.10.2021 г.

КРАСИМИР КРАСИМИРОВ КАЦАРОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ93399-1; ГЯ93400-1; ГЯ93401-1; ГЯ93402-1; ГЯ93403-1 и ГЯ93404-1 от 17,06,2021 г.

3.

93907 / 11.10.2021 г.

ЙОРДАН АСЕНОВ СОТИРОВ

*********

АУЗ № ГЯ93907-1 от 25,06,2021 г.

4.

94418 / 11.10.2021 г.

РАДОСЛАВА ЛЪЧЕЗАРОВА МАРИНОВА

*********

АУЗ № ГЯ94418-1 от 09,07,2021 г.

5.

94625 / 11.10.2021 г.

ТАНЯ АТАНАСОВА ГОСПОДИНОВА

*********

АУЗ № ГЯ94625-1 от 22,07,2021 г.

6.

94796 / 11.10.2021 г.

ЕМИЛ МИТКОВ КАЛИНЧЕВ

*********

АУЗ № ГЯ94796-1 от 03,08,2021 г.

7.

72909 / 11.10.202 г.

„РАФАЕЛ РИЪЛ ЕСТЕЙТС-БЪЛГАРИЯ“ ООД

*********

АУЗ № ГЯ72909 от 14,08,2019 г.

8.

95661 / 11.10.2021 г.

СЛАВИ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

*********

АУЗ № ГЯ95661 от 07,09,2021 г.

9.

95068 / 11.10.2021 г.

КАЛОЯН САШОВ ИЛИЕВ

*********

АУЗ № ГЯ95068-1 от 18,08,2021 г.

10.

95254 / 11.10.2021 г.

РАДКА ИЛИЕВА КАЛАЙДЖИЕВА

*********

АУЗ № ГЯ95254-1 от 26,08,2021 г.

11.

95617 / 11.10.2021 г.

ВАНЯ НИКОЛОВА БОЕВА

*********

АУЗ № ГЯ95617-1 от 07,09,2021 г.

12.

95733 / 11.10.2021 г.

МАРИЯ ДЕЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА

*********

АУЗ № ГЯ95733-1 от 08,09,2021 г.

13.

76522 / 11.10.2021 г.

ВАНЯ КАЛЧЕВА ДИЧЕВА

*********

АУЗ № ГЯ76522-1 от 20,12,2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 11.10.2021 г. до 25.10.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 69 Последна промяна: 10:43:05, 12 октомври 2021