Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 07 октомври 2021
Валидно до: четвъртък, 21 октомври 2021

          Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване на: Заповед за възлагане на ревизия; Искане за представяне на документи и писмени обяснения; Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност; Акт за прихващане или възстановяване; Ревизионен доклад и Писмо.

           В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ЕИН/ЕГН

Вид на документа

1.

74135 / 07.10.2021 г.

СТОЯНКА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА

*********

АУЗ №№: ГЯ74135-1, ГЯ74136-1 и ГЯ74137-1 от 12,11,2019 г.

2.

74140 / 07.10.2021 г.

ДОРА КРЪСТЕВА КИРОВА

*********

АУЗ № ГЯ74140-1 от 12,11,2019 г.

3.

74331 / 07.10.2021 г.

МИЛКА ДИМИТРОВА СТАТЕВА

*********

АУЗ № ГЯ74331-1 от 14,11,2019 г.

4.

75257 / 07.10.2021 г.

МИХАЕЛА СТЕФАНОВА ДЖАНАНОВА

*********

АУЗ № ГЯ75257-1 от 29,11,2019 г.

5.

75330 / 07.10.2021 г.

„ЕЛ-ТЕКС 95“ ЕООД

*********

АУЗ №№: ГЯ75330-1 и ГЯ75331-1 от 02,12,2019 г.

6.

75583 / 07.10.2021 г.

ЗОРКА ИВАНОВА МИНЧЕВА

*********

АУЗ № ГЯ75583-1 от 05,12,2019 г.

7.

75594 / 07.10.2021 г.

ЦЕНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА

*********

АУЗ № ГЯ75594-1 от 05,12,2019 г.

8.

75687 / 07.10.2021 г.

МИРОСЛАВ СЕВДАЛИНОВ ДИМИТРОВ

*********

АУЗ № ГЯ75687-1 от 06,12,2019 г.

9.

76535 / 07.10.2021 г.

ЯНКА ГОСПОДИНОВА КОСТАДИНОВА

*********

АУЗ № ГЯ76535-1 от 20,12,2019 г.

10.

76550 / 07.10.2021 г.

СТЕФАН ИВАНОВ ТОДОРОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ76550-1, ГЯ76551-1 и ГЯ76552-1 от 20,12,2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 07.10.2021 г. до 21.10.2021 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 66 Последна промяна: 12:30:18, 07 октомври 2021