Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 27 май 2021
Валидно до: четвъртък, 10 юни 2021

       Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.

        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ММ75154-1/27.05.2021г.

ГЕОРГИ СТАНЧЕВ КОМИТОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ75154-1/27.11.2019г

2

№ММ75562-1/27.05.2021г.

 

МЛАДЕНА СЛАВЧЕВА ТОНЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ75562-1/05.12.2019г

3

№ММ75561-1/27.05.2021г.

 

ВАЛЕНТИН РУСЕВ ВЪЛЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ75561-1/05.12.2019г.

4

№ММ68901-1/27.05.2021г.

 

АЛБЕНА КОЛЕВА ДРОСЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ68901-1/21.03.2019г

5

№ММ68955-1/27.05.2021г.

 

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ68955-/21.03.2019г.

Настоящият списък е в сила за периода от 27.05.2021 г. до 10.06.2021 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 94 Последна промяна: 16:12:25, 27 май 2021