Съобщение за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на местност "Бързия дол", землище "Меден Рудник"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 28 юли 2021
Валидно до: вторник, 10 август 2021

ДО
Всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1927/13.07.2021г. на Зам. Кмета на Община  Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-377, по плана местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище „Меден Рудник“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.9.267 по КККР на гр.Бургас.

Заповедта е изложена в ст.№ 4 на Дирекция „ЦАУ Възраждане” всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане”. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

АРХ. ГЕОРГИ ДОЛАПЧИЕВ
Главен експерт

Изготвил:
Красимира Стоянова, гл. специалист
Тел: 056 /907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 214 Последна промяна: 16:06:43, 28 юли 2021