Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХL-105 и XLIII-105 в кв.1 по плана на кв.“Победа"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 17 септември 2021
Валидно до: четвъртък, 30 септември 2021

ОБЩИНА БУРГАС

ДО
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ
ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ. „СТРАЦИН“ № 4

МАРИЙКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ГРАД БУРГАС, К/С „ЗОРНИЦА“ БЛ. 39 ЕТ. 13

СТАЙКО ТОДОРОВ АНДРЕЕВ
ГР.БУРГАС, Ж.К.МЕДЕН РУДНИК № 109 вх.1 ет.6 ап.17

СТАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ГР.БУРГАС, КВ.ПОБЕДА-УЛ.СТРАЦИН № 4А

СУЛТАНКА СИМЕОНОВА ФИЛИПОВА
ГР.БУРГАС, Ж.К.“ИЗГРЕВ“, БЛ.68, ВХ.3, ЕТ.6, АП.16

МИНЧО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ГР.БУРГАС, Ж.К.“МЕДЕН РУДНИК“, БЛ.9, ВХ.8, ЕТ.4, АП.11

АНЕЛИЯ МИНЧЕВА ИВАНОВА
ГР.БУРГАС, УЛ.“ПРОБУДА“№61, ЕТ.5, АП.18

СИМОНА МИНЧЕВА КОСТОВА
ГР.БУРГАС, УЛ.“СЛИВНИЦА“№63

НИКОЛА ЯНЕВ ГЕОРГИЕВ
ГР.БУРГАС, УЛ.“БАТАК“№49, ЕТ.1, АП.3

КОСТАДИН ТЕМЕЛКОВ НАЙДЕНОВ
ГР.БУРГАС, Ж.К.“ИЗГРЕВ“, БЛ.51, ВХ.2, ЕТ.2, АП.5

ЯНИ КОСТАДИНОВ ТЕМЕЛКОВ
ГР.БУРГАС, Ж.К.“ИЗГРЕВ“, БЛ.51, ВХ.2, ЕТ.2, АП.5

ТЕМЕНУГА КОСТАДИНОВА КАРАБАДЖАКОВА
ГР.БУРГАС, КВ.ВЕТРЕН, УЛ.“БОЖУР“№13

РАЙНА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА
ГР.БУРГАС, УЛ.“ЧАТАЛДЖА“№23

ХАСАН ХАМЗА ЯНЪК
ГР.БУРГАС, УЛ.“ЧАТАЛДЖА“№23

МИТА РАЙКОВА КОНЗАРОВА
ГР.БУРГАС, УЛ.“ЧАТАЛДЖА“№23

МИРЕМ АЛИ ЯНЪК
ГР.БУРГАС, УЛ.“ЧАТАЛДЖА“№23

„ГЕОТЕХ“ООД
ГР.ВАРНА, УЛ.“РАДЕЦКИ“№78

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХL-105 и XLIII-105 в кв.1 по плана на кв.“Победа“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.660.569 и 07079.660.570 по КК на гр.Буграс и РУП за нов УПИ ХL в кв.1 по плана на кв.Победа, гр.Бургас.Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден от 8,30 до 12,30ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение. Тел. за справка:056/907286.

 

Ирина Петракиева
Главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 197 Последна промяна: 14:32:47, 17 септември 2021