Съобщение за издадено разрешение за строеж "Бариера" по плана на "Районен център" ж.к.Меден рудник

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 28 юли 2021
Валидно до: вторник, 10 август 2021

До Всички заинтересовани собственици

 

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че от Главен експерт „УПА“ при Община Бургас е издаде­но разрешение за строеж № В-22/08.07.2021г. на Георги Желязков Георгиев, Милена Иванова Георгиева, Георги Стоянов Стойков, Петко Янакиев Шумков, Станимир Петров Марев и Евгения Павлова Върбанова за строеж „Бариера“ в УПИ V3, кв.141, по плана на „Районен център“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.653.217 по КККР на гр. Бургас.

Преписката по издаване на разрешението за строеж е изложена в стая №4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане” всеки ден от 8:30 до 12:30 часа, тел: 056/ 85 2345.

На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален и строителен контрол, чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

 

АРХ. ГЕОРГИ ДОЛАПЧИЕВ
Главен експерт архитект
Дирекция „УТ“, отдел „УПА“
Община Бургас

Изготвил:
арх. А.Николова, гл.специалист „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 266 Последна промяна: 11:56:23, 28 юли 2021