Съобщение за издадени заповеди с разрешения за изработване на проекти за ПУП-ПРЗ в с.о.„Бизнес-парк Бургас 1“, кв.135Б по плана на ЦГЧ и кв. Банево

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 09 юни 2021
Валидно до: петък, 09 юли 2021

СЪОБЩЕНИЕ

ОТ ОБЩИНА БУРГАС

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №1458/02.06.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за УПИ III-2632 в с.о.„Бизнес-парк Бургас 1“, ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КК на гр.Бургас

 

- Със Заповед №1508/04.06.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, писмо вх.№04-00-207/1/27.05.2021г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с чл.43, т.1 и §9 от ПЗР Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-339 и УПИ XVI-338 в кв.135Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.608.338 и 07079.608.339 по КК на гр. Бургас.

 

- Със Заповед №1535/08.06.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 и чл.15, ал.3 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-445 и УПИ XII-445 в кв.35 по плана на кв. Банево, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.705.452 и 07079.705.445 по КК на гр. Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 66 Последна промяна: 09:37:14, 09 юни 2021