Съобщение във връзка с писмо вх. № 06-00-177/30.06.2021 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 30 юли 2021
Валидно до: четвъртък, 05 август 2021

ДО

НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

Относно: Писмо с вх. № 06-00-177/30.06.2021г. на Община Бургас

От служители на Община Бургас е извършена проверка на място и е установено, че в източна посока, извън северната част на поземлен имот с идентификатор 07079.661.631 по КК на гр. Бургас и в непосредствена близост до поземлен имот с идентификатор 07079.660.609 по КК на гр. Бургас, върху терен „крайбрежна плажна ивица“, представляващ „Морски плаж-Бургас-Юг“ е изпълнена постройка от отпадъчен дървен материал и ламарина с приблизителни размери 6.00м./2.00м.H-ср.2.00м. Не са установени лицето/лицата изпълнило/изпълнили дървената постройка.

Предвид гореизложеното и установените обстоятелства, при извършената проверка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че в Отдел „Устройствено планиране и архитектура, Община Бургас е започнато административно производство по чл. 225а по Закон за устройство на територията (ЗУТ) за премахване на строеж, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т.2 от ЗУТ: -„Дървена постройка“ с приблизителна застроена площ от 12.00 кв.м., изграден в северната част на терен „крайбрежна плажна ивица“, представляващ „Морски плаж-Бургас-Юг“.

Във връзка с горното, имате възможност, в 7 (седем) – дневен срок от получаване на настоящото писмо, да представите становище или други документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за започнатото административно производство.

Георги Василев

Главен експерт в отдел „Устройствено планиране и архитектура“

Дирекция „Устройство на територията“ в Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 257 Последна промяна: 16:44:06, 29 юли 2021