Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 20 септември 2021
Валидно до: понеделник, 04 октомври 2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВ

КВ. САРАФОВО, УЛ. „АНТОН ИВАНОВ“ №12

ГР. БУРГАС

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ТАНЧЕВ

КВ. САРАФОВО, УЛ. „ЧЕРНО МОРЕ“ №17

ГР. БУРГАС

ТОДОР МАТЕВ ДИМИТРОВ

КВ. САРАФОВО, УЛ. „ГЕОРГИ КАЗАКОВ – ДАСКАЛА“ №52

ГР. БУРГАС

АНА МОМЧИЛОВА ТАНЧЕВА

УЛ. „СРЕДНА ГОРА“ №5

ГР. ПОМОРИЕ

МОМЧИЛ ТОДОРОВ ТАНЧЕВ

УЛ. „СРЕДНА ГОРА“ №5

ГР. ПОМОРИЕ

СТАНИМИР СЕРАФИМОВ ТАНЧЕВ

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“ №362, ВХ.1, ЕТ.3, АП.17

ГР. БУРГАС

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2464/03.09.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1053 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018026 по недействаща КВС, землище Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“), УПИ VIII-1053, кв.4, УПИ Х-1053, кв.5, УПИ XI-1053, кв.10 и УПИ XVII-1053, кв.12, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

20.09.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 242 Последна промяна: 14:02:24, 20 септември 2021