Съобщение до собственици на ПИ, находящи се в с.о. Каптажа, землище на с.Изворище, община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 23 юли 2021
Валидно до: четвъртък, 05 август 2021

ДО

БАЛАСКА ЯНКОВА СТАМАТОВА

МАРИЯ ДИМОВА ЗЛАТЕВА

РАДМИЛА ПЕТРОВА СТАМАТОВА

ДИМАН КОСТОВ СТАМАТОВ

ДАНИЕЛ КОСТОВ СТАМАТОВ

МАРТИН КОСТОВ СТАМАТОВ

СИЛВИЯ АПОСТОЛОВА ВЪЛЧАНОВА

ГАЛИН КОСТАДИНОВ ГАНЕВ

ФИЛИПЕ ДЖОРДЖЕ ПЕРЕЙРА

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ЕФИМЕНКО

РУМЯНА АПОСТОЛОВА ФОЛЦ

- собственици на ПИ,

находящи се в с.о. Каптажа,

землище на с.Изворище, община Бургас

 

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 1315/21.05.2021 г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване на ПУП-ПЗ за новообразуван поземлен имот /НПИ/ № 167.300 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о.„Каптажа“, землище на с.Изворище, община Бургас, с който се предвижда ново свободно застрояване, за реализиране на вилна сграда в имота, посочено с ограничителни линии на застрояване, на 4,0 м от имотните граници на съседните имоти, на 6,0 м от дъно на имота и на 3,0 м от съществуващ път, с показатели за застрояване, в съответствие с допустимите за устройствена зона „Ов“, както следва: Височина – до 7 м, Плътност – до 40 %, К инт. – до 0.8, П озеленяване – мин. 50 % и задължително паркиране в границите на поземления имот.

Заповедта е изложена в стая № 20 на II-ри етаж в сградата на Дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ж.к.„Славейков“ до бл.49, и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, пред Административен съд – гр.Бургас, чрез Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас.

 

В. Диянова

Главен специалист УПА

Тел. за връзка: 056/860 913

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 194 Последна промяна: 14:06:32, 22 юли 2021