Съобщение до съсобственици на поземлен имот в местността Лозята, землище на кв. Банево

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до: сряда, 10 март 2021

ДО

ДОНКА СТЕФАНОВА ПАПАРИНОВА

МАРИЙКА СТОЙНОВА БУРДЕВА

АНГЕЛ РАДЕВ РАШКОВ

РОСИЦА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

НЕДКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

ЗЛАТИНА МАРИНОВА НИКОЛОВА

ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА МИХОВА

ЕНЮ СТОЙНОВ ЯНЕВ

ВАСИЛ ФИЛИПОВ ЖИЛЬОВ

МАРИАН БОРИСЛАВОВ ЖИЛЬОВ

ФИЛИП ХРИСТОВ ЖИЛЬОВ

- съсобственици на ПИ, находящ се в местност Лозята, землище на кв. Банево, гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ LI-49 в бивш масив 41 по плана на местност Лозята, землище на кв. Банево, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.13.2190 по КККР на гр. Бургас, при което се променя отреждането на УПИ от „за три вилни сгради“ в „за жилищни сгради“, с предвиждане в него на ново свободно застрояване, разположено на нормативни отстояния от регулационните граници, при установени показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас за устройствена зона 1/Жм, както следва: Височина – до 10 м, Плътност – до 30 %, К инт. – до 1, П озеленяване – мин. 60 %.

Проектът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в сградата на Дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ до бл. 49 и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Освобождение“ до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 246 Последна промяна: 16:08:34, 24 февруари 2021