Съобщение до ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ДЖОВАНОВ, ЯВОР ПЕТРОВ ПЕТРОВ, МАРИЯ ЦОНЧЕВА ГУГУЧКОВА, ПРАВОСЛАВА ЦОНЧЕВА ЯНЧУЛЕВА, ВИКТОРИЯ КУНЧЕВА ГАЙДОВА

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 23 юли 2021
Валидно до: четвъртък, 05 август 2021

ДО

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ДЖОВАНОВ

ЯВОР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

МАРИЯ ЦОНЧЕВА ГУГУЧКОВА

ПРАВОСЛАВА ЦОНЧЕВА ЯНЧУЛЕВА

ВИКТОРИЯ КУНЧЕВА ГАЙДОВА

 

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.1566 по КККР на гр.Бургас, находящ се в масив 39 по плана на местност До шосето (бивша местност Шосе бою), землище кв.Ветрен, гр.Бургас, предвиждащ обособяване на нов УПИ І-1902, отреден „за складова база, шоу-рум, офис сграда, мотел, пътна помощ и паркинг“, с цел изграждане на ново свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, при установени показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП на гр.Бургас за устройствена зона 29427/7, както следва: Височина – до 15 м, Плътност – до 60 %, К инт. – от 2.5 до 3.0, П озеленяване – мин. 30 % и задължително паркиране в границите на УПИ.

Проектът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в сградата на Дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ж.к.„Славейков“ до бл.49, и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Освобождение“ до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

 

Д. Ахмакова

Главен специалист УПА

Тел. за връзка: 056/860 919

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 279 Последна промяна: 14:24:01, 22 юли 2021