Съобщение до Костадинка Димитрова Симеонова и Недялка Димитрова Коцева

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 21 септември 2021
Валидно до: вторник, 05 октомври 2021

ДО

КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА

УЛ. АЛЕКСАНДЪР РАЧИНСКИ №1, ЕТ.3, АП.56

ГР. ВАРНА

НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА КОЦЕВА

Ж.К. „ЗОНА Б-5“ №8, ВХ. Б, ЕТ.6, АП.119

ГР. СОФИЯ

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2467/03.09.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1050 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018301 по недействаща КВС, землище Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“), УПИ XXII-1050, кв.9 и УПИ XVI-1050, кв.10, по плана на кв. Сарафово, местносто „Ъгъла“, гр. Бургас.

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 213 Последна промяна: 09:30:56, 21 септември 2021