Съобщение до Денко Иванов Господинов

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 14 април 2021
Валидно до: сряда, 28 април 2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ДО

ДЕНКО ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ

Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, БЛ.42, ВХ.5, ЕТ.2, АП.4

ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №726/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ VII в кв.22, по плана на разширението на гр. Бургас (бивш Централен стопански двор, „Пети километър“, група А).

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                             14.04.2021г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 241 Последна промяна: 10:43:46, 14 април 2021