Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Заявление за издаване на разрешително по чл.104 от ЗООС на „АНДЕЗИТ” ООД, град Бургас

На основание чл.111, ал.1 от Закона за опазване на околната среда   Община Бургас   ОБЯВЯВА       открит обществен достъп до документацията за издаване на разрешително по чл.104 от ЗООС на «АНДЕЗИТ» ООД, гр. Бургас с оператор «АНДЕЗИТ» ООД. Документите са на разположение на обществеността в продължение на…

Прочетете повече

Спирки "ВХТИ" и "Стандартизация" по маршрута на автобус №12А се връщат на старите си места

Община Бургас Съобщение   Във връзка с приключването на строителните работи по обект "Реконструкция на водопровод" на ул."Проф. Якимов", от 18.10.2008 г. автобусни спирки "ВХТИ"  и "Стандартизация" по маршрута на автобус №12А се връщат на старите си места.

Прочетете повече

На 18 и 19 октомври в Бургас ще се проведе кръг от републиканския шампионат по автомобилизъм

Община Бургас Съобщение     На 18 и 19 октомври в Бургас ще се проведе кръг от републиканския шампионат по автомобилизъм, включен в спортния календар на община Бургас. Състезанието се провежда съгласно Наредбата за организиране и провеждане на автомобилни състезания и шампионати през 2008 г. на БФАС и специалния правилник…

Прочетете повече

Заповед 2771/15.10.08 г.

ОБЩИНА БУРГАС2771/15.10.08 г. ЗАПОВЕД На основание чп.44 ал.1 т 13 от ЗМСМА, Заповед № 2389/17.12.2007г на Кмета на Община Бургас и във връзка с открита процедура съгласно договор от 07.10.2008г. изработване на нов Общ устройствен план на град Бургас и чл.124 ал.З и 134 ал.1.2 и 3УТ ЗАПОВЯДВАМ Считано от…

Прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: „Реконструкция и модернизация на спортната зона в Районен парк „Славейков” – УПИ X,…

Прочетете повече

Община Бургас съобщава за извършване на строително-ремонтни работи на бул. "Сан Стефано"

Община Бургас съобщава на всички граждани, че във връзка с извършване на строително - ремонтни работи на 13.10.2008 г. от 08.00 ч. ще бъде затворена за движение бул. „Сан Стефано" в участъка от ул. „Христо Ботев" до Новата поща. През ремонтирания участък ще се движат само превозните средства от обществения…

Прочетете повече

Обявление за замяна на недвижим имот в кв. Сарафово

На основание чл. 40, ал.2, т.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с постъпило заявление вх. №94-Х-118/11.07.08 год. от Христина Василева Семизова, за замяна на собствен имот с имот - общинска собственост в кв. Сарафово, гр. Бургас,  Община Бургас открива процедура по извършване на замяна на недвижим…

Прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, ул. „В. Левски” N 86 показват, че същото е собственост на Радостин Митев Тончев, с последен…

Прочетете повече

Оферти за изграждане на инфраструктура в ТД "Освобождение"

Във връзка с изграждане на базар в кв. 49 по плана на к-с „П. Р. Славейков” (до магазин „Технополис”), Териториална дирекция /ТД/ „Освобождение” при Община Бургас поканва фирми, с предмет на дейност строителство, да предоставят оферти за изграждане на инфраструктурата на обекта. ТД „Освобождение” поканва и фирми с предмет на…

Прочетете повече

Трети национален конкурс "Морето не е за една ваканция"

  ОБЩИНА БУРГАС И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-БУРГАС  ОРГАНИЗИРАТТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ"   Конкурсът е част от програмата на Община Бургас и ОДК-Бургас за отбелязване на Международния ден на Черно море-31 октомври и се провежда в два раздела: А. Конкурс за фотография: Има за цел да…

Прочетете повече