Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА НИКОЛОВА  Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, БЛ.513, ЕТ.1, АП.1 ГР. БУРГАС   ДИМО ПЕТКОВ ПЕТКОВ  ВИЛНА ЗОНА „МИНЕРАЛНИ БАНИ“, УЛ. 5-ТА №32 ГР. БУРГАС   ДИЯН ПЕТКОВ ПЕТКОВ Ж.К. „ЗОРНИЦА“ БЛ.72, ЕТ.4, АП.10 ГР. БУРГАС     На…

Прочетете повече

Съобщение до Денко Иванов Господинов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО ДЕНКО ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, БЛ.42, ВХ.5, ЕТ.2, АП.4 ГР. БУРГАС     На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №726/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас,…

Прочетете повече

Съобщение до Красимира Димитрова Цанева - Тошкова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО Г-ЖА КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ЦАНЕВА - ТОШКОВА УПРАВИТЕЛ НА „АЛКИ-Л“ ЕООД                                                      УЛ. „АКСАКОВ“ №30, ВХ. А ГР. СОФИЯ, Р-Н „СРЕДЕЦ“     На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №720/16.03.2021г. на Зам.…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДО ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА СПАСОВА  УЛ. „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ №5, ЕТ.4, АП.15                                        ГР. ПАЗАРДЖИК                                                               ВАСИЛ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ УЛ. „ГРАФ ИГНАТИЕВ“ №28, ЕТ.3, АП.5 ГР. ПАЗАРДЖИК   ЛИЛИЯ КОНСТАНТИНОВА ДЕНЕВА  УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ №37, ЕТ.4 ГР. БУРГАС  …

Прочетете повече

Съобщение за разрешаване изготвяне на проект за ПУП - ПРЗ и изготвен проект за ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 47202.503.49 по КККР на с. Маринка

Съобщение за разрешаване изготвяне на проект за ПУП - ПРЗ и изготвен проект за ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 47202.503.49 по КККР на с.Маринка, находящ се в с.о. „Черниците - Училищното“, землище на с.Маринка, Община Бургас със Заповед №1840/22.07.2020г. на Зам.кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при…

Прочетете повече

Съобщение до Христо Тодоров за издадено Решение относно Заповед с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Ветрен

ДО ХРИСТО ПЕНЧЕВ ТОДОРОВ УЛИЦА „ХРИСТО ФОТЕВ“ №3, ВХ.3, ЕТ.5, АП.6 ГРАД  БУРГАС     На основание чл.131 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадено Решение № 529 от 25.02.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с което е поправена допусната очевидна фактическа грешка в Заповед…

Прочетете повече

Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас съобщава, че с Протокол №20, т. 23 от дневния ред от проведеното на 23.02.2021 и 24.02.2021 година заседание на Общински съвет - Бургас на основание Докладна записка от Димитър Николов –  Кмет на Община Бургас, относно: определяне периода и териториите в град Бургас, в които се…

Прочетете повече

Съобщение до Марти Димитров Геогриегв, управител на „МАРТИДЖИ“ ЕООД за изпратена Покана за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от АПК

         Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Марти Димитров Георгиев, управител на „Мартиджи“ ЕООД, ЕИК 204157912; седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул.“Благой Гебрев“ №36, бл.36, вх.А, ет.7, ап.19 за изпратена Покана изх.№24-00-1473/8/26.01.2021г. за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от Административнопроцесуалния…

Прочетете повече

Съобщение до „НЕВАДА ТУРС 2004“ЕАД, Александър Александров, Веселин Александров, Димитрина Петкова и Божин Порточанов за изготвен проект за ПУП-ПРЗ

ДО „НЕВАДА ТУРС 2004“ЕАД ХОТЕЛ „КАРИНА“ КУРОРТНА ЗОНА „ДЕЛФИН“ КК“СЛЪНЧЕВ БРЯГ“-8240 ОБЩИНА НЕСЕБЪР   ДО АЛЕКСАНДЪР МИЛКОВ АЛЕКСАНДРОВ Ж.К.“ХИПОДРУМА“ БЛ.23“А“, ЕТ.8, АП.32 ГР. СОФИЯ   ДО ВЕСЕЛИН МИЛКОВ АЛЕКСАНДРОВ УЛ.“ГЕРГИ С.РАКОВСКИ“№145, ВХ.“Г“,ЕТ.3,АП.12 ГР.СОФИЯ   ДО ДИМИТРИНА ТОДОРОВА ПЕТКОВА Ж.К.“СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.14“А“, ВХ.2,ЕТ.8, АП.23 ГР. БУРГАС   ДО БОЖИН ХРИСТОВ ПОРТОЧАНОВ УЛ.“ГЕНЕРАЛ…

Прочетете повече

Съобщение до Иван Стоянов Стоянов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ  БЛОК СТРАНДЖА №1, АП.122                                                ГР. НЕСЕБЪР               На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №731/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с…

Прочетете повече