Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение на Община Бургас

Община Бургас съобщава констативен акт №П-7/21.07.2021г., съставен на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) . Бургас съобщава на Велин Йорданов Дракалиев и Събка Цонева Дракалиева, че на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е съставен констативен акт №П-7/21.07.2021г., с който е открито…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХL-105 и XLIII-105 в кв.1 по плана на кв.“Победа"

ОБЩИНА БУРГАС ДО ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ. „СТРАЦИН“ № 4 МАРИЙКА ПЕТРОВА ИВАНОВА ГРАД БУРГАС, К/С „ЗОРНИЦА“ БЛ. 39 ЕТ. 13 СТАЙКО ТОДОРОВ АНДРЕЕВ ГР.БУРГАС, Ж.К.МЕДЕН РУДНИК № 109 вх.1 ет.6 ап.17 СТАНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА ГР.БУРГАС, КВ.ПОБЕДА-УЛ.СТРАЦИН № 4А СУЛТАНКА СИМЕОНОВА ФИЛИПОВА ГР.БУРГАС, Ж.К.“ИЗГРЕВ“, БЛ.68, ВХ.3,…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00 часа, за връчване на Ревизионен доклад и Акт…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТОЙЧО ДОНЕВ ДОНЕВ, СТОЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ, СТОЯН КИРИЛОВ КИРЯЗОВ И СВЕТЛАНА КИРИЛОВА КИРЯЗОВА ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, С КОИТО E ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ И РУП ЗА УПИ XII-462, КВ.56 ПО ПЛАНА…

Прочетете повече

Съобщение до Георги Благоев недялков

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ГЕОРГИ БЛАГОЕВ НЕДЯЛКОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „АНГЕЛ ДИМИТРОВ“ №27 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2468/03.09.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което…

Прочетете повече

Съобщение до Мохамед Рида Амайри и Димитринка Иванова Илиева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО МОХАМЕД РИДА АМАЙРИ Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“ №316, ВХ. В, ЕТ.7, АП.53 ГР. СОФИЯ, Р-Н ИЛИНДЕН ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА Ж.К. „МЛАДОСТ 3“ №319, ВХ.1, ЕТ.2, АП.5 ГР. СОФИЯ, Р-Н МЛАДОСТ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено…

Прочетете повече

Удължава се срокът за приемане на предложения за сключване на договор с предмет „Организиране на система за разделно събиране, транспортиране, съхранение и/или оползотворяване на отпадъци от текстил и кожа, образувани на територията на община Бургас“

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ОКОЛНА СРЕДА“ УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ „ОРГАНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕКСТИЛ И КОЖА, ОБРАЗУВАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС“   Срокът за прием на предложения за сключване на договор…

Прочетете повече

Покана за сключване на договор с предмет "Организиране на система за разделно събиране, транспортиране, съхранение и/или оползотворяване на отработени масла, образувани на територията на община Бургас"

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ОКОЛНА СРЕДА“ ПОКАНА за сключване на договор с предмет „Организиране на система за разделно събиране, транспортиране, съхранение и/или оползотворяване на отработени масла, образувани на територията на община Бургас“ На основание чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на отпадъците на територията…

Прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече