Община Бургас обявява информация за инвестиционни предложения

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 03 юни 2021
Валидно до: сряда, 16 юни 2021

Инвестиционно предложение на К. Димитров 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на 7 жилищни сгради в ПИ 07079.30.427, м. „Кафка“, кв. Крайморие, гр. Бургас“
с възложител К. Димитров.

Инвестиционно предложение на „Нордус Балкан 2“ ЕООД 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на 5 жилищни сгради в ПИ 07079.30.544, м. „Кафка“, кв. Крайморие, гр. Бургас“
с възложител „Нордус Балкан 2“ ЕООД.

Инвестиционно предложение на П. Йорданова и В. Малчева 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за ПИ 07079.650.503 по КК на гр. Бургас“
с възложител П. Йорданова и П. Малчева.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 469 Последна промяна: 13:58:40, 03 юни 2021