Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение във връзка с писмо вх. № 06-00-177/30.06.2021 г.

ДО НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ Относно: Писмо с вх. № 06-00-177/30.06.2021г. на Община Бургас От служители на Община Бургас е извършена проверка на място и е установено, че в източна посока, извън северната част на поземлен имот с идентификатор 07079.661.631 по КК на гр. Бургас и в непосредствена близост до поземлен имот…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ТЕОДОРА КРУМОВА ВЕЛЕВА Ж.К. „МЛАДОСТ“ №108А, ВХ.1, ЕТ.5, АП.9 ГР. ВАРНА МИЛЕНА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“ №55, ВХ.3, ЕТ.5, АП.15 ГР. БУРГАС КРИСТАЛИНА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“ №55, ВХ.3, ЕТ.5, АП.15 ГР. БУРГАС ВЕЛИН КАМЕНОВ ЛУКАНОВ УЛ. ДРАГАЛЕВСКА №8, ВХ.…

Прочетете повече

Съобщение за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на местност "Бързия дол", землище "Меден Рудник"

ДО Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1927/13.07.2021г. на Зам. Кмета на Община  Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-377, по плана местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище „Меден Рудник“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.9.267 по КККР на гр.Бургас. Заповедта е…

Прочетете повече

Съобщение до Димитър Борисов Шейретов

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО ДИМИТЪР БОРИСОВ ШЕЙРЕТОВ  УЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ №97                                                     ГР. СЛИВЕН               На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1841/06.07.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с…

Прочетете повече

Съобщение до Дениса Стефанова

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    ДО ДЕНИСА СТЕФАНОВА С АДРЕС: СЛОВАКИЯ             На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че на основание чл. 16, ал. 6 от ЗУТ е издадена Заповед № 2081/26.07.2021г. на Зам.-Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ с която собствениците…

Прочетете повече

Съобщение до Дениса Стефанова

 ДО ДЕНИСА СТЕФАНОВА С АДРЕС: СЛОВАКИЯ             На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че на основание чл. 16, ал. 6 от ЗУТ е издадена Заповед № 2079/26.07.2021г. на Зам.-Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ с която собствениците на неурегулиран поземлен имот 003059 по недействаща КВС на с.…

Прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж "Бариера" по плана на "Районен център" ж.к.Меден рудник

До Всички заинтересовани собственици   На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че от Главен експерт „УПА“ при Община Бургас е издаде­но разрешение за строеж № В-22/08.07.2021г. на Георги Желязков Георгиев, Милена Иванова Георгиева, Георги Стоянов Стойков, Петко Янакиев Шумков, Станимир Петров Марев и Евгения Павлова Върбанова…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО РАДКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА УЛ. ШЕЙНОВО №29, ВХ.2, ЕТ.2 ГР. БУРГАС   ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №30, ЕТ.2, АП.3 ГР. БУРГАС               На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1162/10.05.2021г. на Комисията…

Прочетете повече

ЗАПОВЕД №2092/27.07.2021г. за одобрен Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) и изменение на План за улична регулация на кв. 10, кв. 11 и кв. 36, по плана на ПЗ„Север"

  ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД №2092/27.07.2021г.   С Решение №46-17/28.08.2018г. на Общински съвет-гр. Бургас e одобрен  Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) и изменение на План за улична регулация на кв. 10, кв. 11 и кв. 36, по плана на ПЗ„Север", гр. Бургас, в предвидено разширение на…

Прочетете повече

Заповед №2091/27.07.2021г. за одобрен Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) и изменение на План за улична регулация на кв. 10, кв. 11 и кв. 36, по плана на ПЗ„Север"

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №2091/27.07.2021г. С Решение №46-17/28.08.2018г. на Общински съвет-гр. Бургас e одобрен  Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) и изменение на План за улична регулация на кв. 10, кв. 11 и кв. 36, по плана на ПЗ„Север", гр. Бургас, в предвидено разширение на строителните граници на…

Прочетете повече