"ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС" ЕООД

Размер на шрифта: A A A Назад

Адрес: Гр.Бургас, Ул."Иван Богоров" №20
Управител: Магдалена Карастоянова
Тел.056 / 813371
Факс 056 / 813370
e-mail: [email protected]
Гл.Счетоводител:
Тел.056 / 800455

"ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС" ЕООД град Бургас е търговско дружество със 100 % общинско участие в капитала, регистрирано в Бургаски окръжен съд и вписано в регистъра на държавните и общински предприятия с решение от 05.10.2000 година по фирмено дело № 2587/2000 година, с предмет на дейност:

- организиране на ритуали;
- осигуряване на услуги, символи и реквизити в областта на обредната дейност;
- извършване на услуги в областта на празнично-обредната и траурна дейност, съгласно нормативните изисквания, по възлагане от Община Бургас.

Фирмата работи на основата на висок морал и лоялност към партньорите си, професионализъм, толерантност и отговорност към клиентите.

Управител на траурен парк - 0899 850 886;
e-mail: [email protected]
Зала "Вардар" - гр.Бургас, ул. "Вардар" № 1;

Бюро за обредни услуги - Телефон: 056 813 368, 056 813 850, Мобилен телефон: 0879 978 488 

За повече информация посетете страницата на "Обреден комплекс" ЕООД:  http://obredi-burgas.com/