Местни данъци и такси

Размер на шрифта: A A A Назад

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ФП68505 - 1/ 29.01.2021г.

МЕХМЕД МАХМУД МЕХМЕД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП68502 - 1 / 13.03.2019 г.;

№ ФП68503 - 1 / 13.03.2019г.;

№ ФП68504 - 1 / 13.03.2019г.;

№ ФП68505 - 1 / 13.03.2019г.

2

№ ФП69304 - 1 / 29.01.2021г.

МАРС  ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП69304 - 1 / 28.03.2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 29.01.2021г. до 12.02.2021г.

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Всеки планира според бюджета си кога да заплати своите местни данъци, но бургазлиите, които имат желание да отметнат по-бързо това задължение, вече могат да го сторят.

Още от началото на месец януари се приемат плащания за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата година.

Напомняме, че ако направите това до 30 април, отстъпката е 5 %. Тя важи за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства. Освен за изброените три налога, Общината приема плащания и за патентния данък.

Още едно важно напомняне - съгласно нормативната уредба, задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им, тоест за заплащане на текущи задължения следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени.

За улеснение на данъкоплатците, Община Бургас предоставя възможност за плащания в брой и чрез ПОС терминали в:

- Касов салон на ул. "Александровска" № 83; 
- ЦИОГ в централна сграда на Общината, ул. "Александровска" №26;
- ЦАУ "Възраждане" - к-с "Меден рудник", до бл. 26;
- ЦАУ "Освобождение" - к-с "Славейков", до бл. 49;
- ЦАУ "Изгрев" - к-с "Зорница", бл. 47;
- ЦАУ "Зора" - к-с "Лазур", ул. "Перущица" 67;
- ЦАУ "Долно Езерово".

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

В Бургас местните си данъци можете да проверите и заплатите по електронен път. 

В електронната справка за местни данъци и такси можете да влезете чрез един от следните три начина:

1. Чрез ЕГН/БУЛСТАТ/ЛНЧ и ПИН-код, който може да получите от Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама" на ул."Александровска" №83 срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;
2. Чрез ПИК на НАП. Персонален идентификационен код може да получите от офисите на Националната агенция за приходите;
3. Чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) за физическо лице, издаден от български доставчик на удостоверителни услуги, регистриран в Комисията за регулиране на съобщенията.
При първи опит за вход с електронен подпис, ще бъдете еднократно пренасочени към id.stampit.org, където е необходимо да разрешите на приложението да използва данни от Вашия КЕП.

 Достъп до системата:  https://mdt.burgas.bg:81/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf    

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС - СПРАВКА ЗА ИНСТИТУЦИИ

СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС - СПРАВКА ЗА ИНСТИТУЦИИ

В Бургас местните си данъци можете да проверите и заплатите по електронен път.     

Справката се предоставя след посочен от потребителя ЕИН (единен идентификационен код като ЕГН, ЕИК по БУЛСТАТ, ЛНЧ и др.). Резултатът от търсенето се помества в справка, която се връща на потребителя.

За ползването на системата е необходим електронен подпис (Квалифициран Електронен Подпис - КЕП), като за целта се извършва еднократна първоначална регистрация. Последната се заявява от потребителя и се оторизира от администратор. След това извикване на конкретна справка се извършва при наличие на включен към компютъра валиден и вече регистриран електронен подпис. Последният трябва да е издаден от български доставчик на удостоверителни услуги. 

 Достъп до системата:  https://mun.uslugi.io/OnlineServicesWSClient

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Калкулатор за данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

Калкулатор за данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

Чрез калкулатора всеки собственик може да се ориентира какви стойности на данък МПС се получават за автомобила му.

https://cartax.uslugi.io

Плащания могат да се извършват и на касите на Банка ДСК, "Български Пощи" ЕООД и Изипей АД в цялата страна.