Кой и как ще получи хранителна помощ

Размер на шрифта: A A A Назад

Различни социални програми предоставят хранителни помощи в подкрепа на най-уязвимите и нуждаещи се хора в Бургас

☑️ Социална програма за подпомагане на най-уязвимите в Бургас е услугата Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. Нейните потребители драстично се увеличиха от 850 на 1050 души, които редовно получават топла храна. Освен топла храна, услугата включва още почистване на дома, битова поддръжка, медицински преглед, клиничен мобилен лаборант, рехабилитатор, психолог и други социални и здравни дейности.

❗ За програмата могат да кандидатстват възрастни и самотни хора над 65 години, които не могат да се грижат за себе си, както и лица с увреждания. Заявлението за записване за услугата "Патронажна грижа“ може да намерите на: https://www.burgas.bg/bg/info/index/925

Попълненото заявление трябва да се подаде на е-мейла на Домашния социален патронаж: [email protected] или ако нямате достъп до интернет, да се изпрати на адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" № 20.

 

☑️ Областният съвет на Български червен кръст – Бургас също стартира кампания за раздаване на хранителни продукти до 16 април в изпълнение на Оперативна програма за храни от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се.

❗ Тя е насочена към четири целеви групи:

  • Възрастни хора над 65 г., които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и които съгласно препоръките на Националния кризисен щаб са определени като рискова група и им е препоръчано да не излизат от домовете си;
  • Лица, получаващи топъл обяд от общини, чиито договори по ОП 3, приключват през периода 01 януари 2020 – 30 април 2020г.
  • Лица, попадащи под обхвата на процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по ОПРЧР 2014-2020 г.;
  • Хора с ниски доходи в затруднена социална ситуация, в това число които получават социални помощи на различни законови основания, поставени под задължителна карантина.

Списъците с лицата, имащи право на тази помощ, е изготвен и предоставен на БЧК-Бургас от Агенцията за социално подпомагане, която е управляващ орган по програмата. Правоимащите лица ще получат индивидуален хранителен пакет с общо тегло до 30 кг. Хранителните продукти се раздават по домовете от доброволците към БЧК-Бургас и служителите на Домашен социален патронаж и Патронажна грижа.

 

☑️ С обявяването на извънредното положение стартира още една социална услуга, която е за хората, които не попадат в останалите програми. Тя е в подкрепа на самотни майки с деца, възрастни, болни и трудноподвижни хора, които не могат излязат, за да си пазарят, да си получат пенсията или да си платят битовите сметки. Те могат да използват горещите телефони за поръчка и доставка на храна и медикаменти до дома, обявени на сайта на Община Бургас – 0885 985 693, 0884 469 130 и 0882 129 664. Услугата се заплаща от потребителите.

Същите мобилни екипи се включват и в разпределението на хранителни пакети от постъпили дарения на фирми и производители, които се предоставят безвъзмездно само на крайно нуждаещи се хора.

Отделно от това, топъл обяд се доставя и до домовете на бивши военнослужещи, сред които пенсионери и пострадали при изпълнение на професионалните си задължения. Хранителните пакети се предоставят от министерството на отбраната.

 

☑️ BG05FMOP001-5.001 "3.1 -ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19" ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Повече информация раздел тук