Библиотека

Размер на шрифта: A A A Назад

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "П.К ЯВОРОВ"

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "П.К ЯВОРОВ"

8000 Бургас , ул. "Алеко Богориди" 21

 

Регионална библиотека "П. К. Яворов" е най-голямата библиотека на територията на Бургаска област и е общодостъпна. Читателската публика има универсален характер - деца, ученици, студенти, артисти, но също домакини, работници и други. Читателите имат достъп до всички фондове.


Библиотека "П. К. Яворов" е:

- книжовен и културен център;
- събира, съхранява, организира и предоставя за ползване универсални по вид, език и съдържание библиотечни фондове;
- осигурява диференцирано обслужване на читатели чрез заемни служби, общи и специализирани читални;
- извършва справочно-библиографска, информационна, осъществява краеведска библиотечно-библиографска и издателска дейност;
- архив на краеведската литература и местния печат на Бургаски регион;
- изпълнява организационно - методически функции на територията на Бургаски регион;
- създава електронни библиотечни бази данни и осъществява достъп до национални информационни центрове.

Административен отдел, заемна служба за възрастни:

Адрес: ул. Алеко Богориди 21, тел.: (056) 910 233 (056) 843 423, (056) 910 232
Работно време: 9:00-18:00; събота: 9:00-17:00; почивен ден: неделя

Отдел "Изкуство", Общообразователна читалня "Петя Дубарова", Читалня за текуща периодика, Ресурсен център към "Гьоте институт", изложбена зала:

Адрес: ул. Булаир 10, тел.: (056) 910 230, (056) 910 231, (056) 840 678
Работно време: 9:00-17:30; почивни дни: събота и неделя

Научни читални, отдел „Справочно-библиографски и краезнание”, обучителен център, методичен отдел, oтдел „Комплектуване и обработка”:

Адрес: ж.к. Братя Миладинови, ул. Шар планина 18, тел.: (056) 539 114, (056) 910 228, (056) 910 227, (056) 910 180
Работно време: 9:00-18:30; събота: 9:00-17:30; почивен ден: неделя

Детски отдел:

Адрес: ж.к. Изгрев, OДЗ № 14 тел.: (056) 860 904
Работно време: 9:00-17:30; почивни дни: събота и неделя

За повече информация посетете страницата на РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "П.К ЯВОРОВ": http://www2.burglib.org/